X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Dokumenty projektu

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (dokument)
  2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – uczeń (załącznik nr 1)
  3. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie – rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 2)
  4. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie (załącznik nr 3)
  5. Oświadczenie uczestnika projektu – uczeń (załącznik nr 4)
  6. Oświadczenie uczestnika projektu – rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 5)
  7. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – uczeń (załącznik nr 6)
  8. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – rodzic/opiekun prawny (załącznik nr 6)