X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Zintegrowany program Kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 

Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2022.
Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

Całkowita wartość projektu: 8 243 054,39 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 7 993 275,69 PLN
Okres realizacji projektu: od 2018-08-01 do 2022-07-31
Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu realizowane są trzy moduły:
I. Moduł programów kształcenia
-dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym , ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności
II. Moduł podnoszenia kompetencji
- podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju
III. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją celu doskonalenia jakości kształcenia
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych administracyjnych w Uczelni

Projekt podzielony został na sześć zadań
1. Dostosowanie programów kształcenia - utworzenie nowych specjalności dla Wydziałów Wychowania Fizyczne, Fizjoterapia i Sport AWF Wrocław
2. Organizacja i przeprowadzenie bilansu kompetencji studentów.
3. Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz kompetencji językowych studentów kierunków Turystyka i Rekreacja, Sport, Fizjoterapia, Kosmetologia, Wychowanie Fizyczne
4. Podnoszenie kompetencji zawodowych studentów kierunków Sport, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia
5. Podnoszenie kompetencji zarządczych kadry administracyjnej i kierowniczej
6. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią

 

Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Żurek, prof. AWF
Biuro projektu:
Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu: mgr Małgorzata Zuber
Budynek P-3 pok. 109
tel. 71 347 34 11
e-mail: zpk@awf.wroc.pl