X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Moduł kształcenia

  

„Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.05.00-00-Z115/17

Celem realizowanym w ramach modułu kształcenia jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności.

W ramach projektu zaplanowano uruchomienie 5 nowych specjalności:

1. Podologia dla studentów/ek II st. kierunku Kosmetologia
2. Trener personalny dla studentów/ek II stopnia kierunku Sport 
3. Pedagogika lecznicza dla studentów/ek I stopnia kierunku Wychowania Fizycznego
4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dla studentów/ek I stopnia kierunku Wychowania Fizycznego
5. Gerokinezjologia dla studentów/ek II stopnia kierunku WF Wrocław

Wyboru specjalności dokonano kierując się obserwacją sytuacji ekonomiczno-społecznej w Polsce:
-sytuacja demograficzna (starzenie się społeczeństwa), zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywizacji osób w każdym wieku oraz wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne (gerokinezjologia, podologia, trener personalny), 
- konieczność zrównania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych wymaganiach edukacyjnych, podejmowanie działań edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w celu stymulowania rozwoju psychomotorycznego (pedagogika lecznicza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna).

Nowe programy kształcenia zostały zaakceptowane przez Rady Wydziałów.

Realizacja nowych specjalności rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019