X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia

 

 

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-K159/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

realizuje projekt

Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Wartość dofinansowania: 515 605,99 pln
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku

W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki ostatnich lat studiów w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców
 • współpracę z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji projektu
 • aktywne metody pracy ze studentami
 • wizyty studyjne u pracodawców

W zakresie uzyskiwania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych projekt obejmuje:

 • Zajęcia warsztatowe
 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z Pracodawcami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

 • I edycja: w roku akademickim 2017/18 - zakończona,
 • II edycja: w roku akademickim 2018/19 - w trakcie realizacji,
 • III edycja: w roku akademickim 2019/20.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
 • Asystent projektu: dr Teresa Skrzypczyk
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 1/8, budynek P4
 • Telefon: 71 347 30 00
 • Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:


Aktualności

Harmonogram szkoleń z II naboru - zajęcia z przedsiębiorczości

12 stycznia 2019 r. zajęcia w sali 24 w Hali Wielofunkcyjnej

13 stycznia 2019 r. zajęcia w sali 200 w budynku P3

14 stycznia 2019 r. zajęcia w sali 33 w Hali Wielofunkcyjnej

Harmonogram szkoleń z karboksyterapii - aktualizacja z dnia 27.11.2018 r. 

Harmonogram szkoleń dla II naboru - zajęcia z komunikacji

Harmonogram szkoleń z masażu antycellulitowego i masażu bańką chińską - aktualizacja z dnia 27.11.2018 r.

Rekturtacja zakończona

Lista osób przyjętych dostępna jest w Biurze Projektu wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenia zawodowe.

Rekrutacja - rozszerzenie naboru 

Do udziału w Projekcie zapraszamy również studentów I roku II stopnia (dotyczy to osób, które nie brały udziału w poprzedniej edycji).

Termin składania kompletu dokumentów to 16.11.2018 r. w Biurze Projektu.

Rekturtacja - rozszerzenie naboru

Spotkanie z II rokiem II stopnia Kosmetologii odbędzie się 08.11.2018 r. w sali 2/12 w budynku P4 o godzinie 11.15.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych do dnia 13.11.2018 r. w Biurze Projektu do godziny 14.30.

Harmonogram zajęć z komunikacji - aktualizacja 23.11.2018 r.

Wszystkie zajęcia w 2018 roku i w styczniu 2019 roku odbywać się będą w sali 200 w budynku P3

UWAGA! Zajęcia zaplanowane 22 stycznia 2019 r. są przeniesione na 24 stycznia 2019 r. w godzinach 10.45-15.15 (sala 200 P3)

UWAGA! Zajęcia grupy B zaplanowane 19 stycznia 2019 r. są odwołane - odbędą się w kolejnym okresie szkoleniowym! - aktualność z dnia 14.01.2019 r. 

Harmonogram zajęć z przedsiębiorczości - aktualizacja 23.11.2018 r. 

Grupa z I naboru - Wszystkie zajęcia poza wtorkami będą odbywać się w sali 200 w budynku P3, zajecia we wtorki będą odbywać się w sali 33 w Hali Wielounkcyjnej

Rekturtacja - rozszerzenie naboru

Zapraszamy do udziału w projekcie również osoby z II stopnia Kosmetologii - szczegóły i terminy będą podane w najbliższym czasie - nie przegapcie informacji!

Rekrutacja do II edycji rozpoczęta

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (w II edycji) zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych (załączników od 1 do 4) do dnia 26 września 2018 roku (piątku) do godziny 14.00 w

sekretariacie Katedry Kosmetologii (budynek P4). 

Zaproszenie na I spotkanie (rozpoczynamy II edycję)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie (w II edycji) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 09.10.2018 r. o godzinie 14.45 w sali 2/4 w budynku P4.

Spotkanie poprowadzi Kierownik Projektu - dr Agnieszka Pisula-Lewandowska.

Zakończenie I edycji projektu

Zakończenie projektu (I edycji) będzie miało miejsc we wtorek 09.10.2018 r. o godzinie 14.00 w sali 2/6 w budynku P4.