X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-K159/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

realizuje projekt

Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Wartość dofinansowania: 515 605,99 pln
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku

W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki ostatniego roku studiów I stopnia (III rok) w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek III roku studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców
 • współpracę z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji projektu
 • aktywne metody pracy ze studentami
 • wizyty studyjne u pracodawców

W zakresie uzyskiwania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych projekt obejmuje:

 • Zajęcia warsztatowe (kurs wizażu i makijażu permanentnego, szkolenie kuracja antycellulitowa i masaż bańką chińską i w zakresie endermologii, warsztat zakładanie działalności gospodarczej, warsztat interpersonalny)
 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z Pracodawcami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

 • I edycja: w roku akademickim 2017/18,
 • II edycja: w roku akademickim 2018/19,
 • III edycja: w roku akademickim 2019/20.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 1/8, budynek P4
 • Telefon: 71 347 300
 • Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie na I spotkanie:

Wszystkich zainteresowanych realizacją szkolenia zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 10 października (wtorek) 2017 r., o godzinie 14.15 w sali 2/4 w budynku P4 (sala szmaragdowa), które poprowadzi Koordynator projektu dr Agnieszka Pisula-Lewandowska.

Terminy rekrutacji do projektu

Wszystkie zainteresowane osoby, które mogą i chcą przystąpić do projektu, proszone są o przyniesienie kompletu dokumentów aplikacyjnych do Biura Projektu (pokój 1/8, w budynku P4) do dnia 18 października 2017 r. (środy), do godziny 14.00.