X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Rozwój kompetencji studentów kierunku Kosmetologia

Projekt „Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” nr POWR.03.01.00-00-K159/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

realizuje projekt

Rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców na kierunku kosmetologia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 • Wartość dofinansowania: 515 605,99 pln
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku

W projekcie mogą wziąć udział studenci/studentki ostatniego roku studiów I stopnia (III rok) w trybie stacjonarnym na kierunku Kosmetologia, Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji min. 100 studentów/studentek III roku studiów stacjonarnych na kierunku kosmetologia AWF Wrocław niezbędnych do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kompetencji zawodowych, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez szkolenia i zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu poprzez wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej oferując:

 • wysokiej jakości szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców
 • współpracę z przedsiębiorcami na każdym etapie realizacji projektu
 • aktywne metody pracy ze studentami
 • wizyty studyjne u pracodawców

W zakresie uzyskiwania kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych projekt obejmuje:

 • Zajęcia warsztatowe (kurs wizażu i makijażu permanentnego, szkolenie kuracja antycellulitowa i masaż bańką chińską i w zakresie endermologii, warsztat zakładanie działalności gospodarczej, warsztat interpersonalny)
 • Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z Pracodawcami
 • Wizyty studyjne u pracodawców

Rekrutacja odbywa się w trzech edycjach:

 • I edycja: w roku akademickim 2017/18,
 • II edycja: w roku akademickim 2018/19,
 • III edycja: w roku akademickim 2019/20.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej projektu lub w biurze projektu

Biuro Projektu:

 • Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
 • Asystent projektu: dr Teresa Skrzypczyk
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław,
  pokój 1/8, budynek P4
 • Telefon: 71 347 30 00
 • Adres e-mail: kompetencje.kosmetologia@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania:


Aktualności

Harmonogram wyjzadów studyjnych z przedsiębiorcą 

pierwsze spotkanie dla wszystkich uczestników projektu odbędzie się 23 lipca 2018 roku o godzinie 9.00 

Wrocławski Park Technologiczny

ul. Duńska 9, budynek Delta, parter, sala konferencyjna zaraz przy głównym wejściu do budynku

Pozostałe szkolenie zgodnie z ustalonym na spotkaniu harmonogramem 

Harmonogram szkoleń z mezoterapii igłowej - szczegółowa informacja (szkolenie z mezoterapii igłowej)

Aktualizacja z dnia 24 lipca 2018 r. 

Harmonogram wizyt studyjnych z zakresu kompetencji komunikacyjnych - szczegółowa informacja (wizyty studyjne)

Harmonogram szkoleń z wizażu (II część) - szczegółowa informacja (szkolenie z wizażu część II)

Aktualizacja z dnia 06 czerwca 2018 r. 

Harmonogram warsztatów z przedsiębiorczości - szczegółowa informacja (warsztaty z przedsiębiorczości)

Aktualizacja z dnia 04 czerwca 2018 r. 

Harmonogram szkoleń z wizażu (część I) - szczegółowa informacja (szkolenie z wizażu część I)

Aktualizacja z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Harmonogram szkoleń z karboksyterapii - szczegółowa informacja (szkolenie z karboksyterapii)

Aktualizacja z dnia 15 marca 2018 r. na podstawie zgłoszenia Uczestniczek Projektu

Harmonogram szkoleń z komunikacji interpersonalnej z klientem kosmetologicznym - szczegółowa informacja (szkolenie z komunikacji)

Aktualizacja z dnia 07 maja 2018 r. na podstawie zgłoszenia Uczestniczek Projektu

Harmonogram szkolenia z zakresu masażu antycellulitowego i masażu bańką chińską

W ramach szkolenia odbędą się dwa spotkania - 14 i 21 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00-14.30, sala 41 (sala Kosmetolotologii) przy ul. Witelona 25a.

Lista osób przyjętych do Projektu z podziałem na szkolenia

Na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych i rekrutacyjnych, wyników przeprowadzonego bilansu kompetencji oraz wskazań indywidualnych preferencji ustalono listę na szkolenia zawodowe realizowane w ramach Projektu.

lista osób przyjętych na poszczególne szkolenia wraz z listą rezerwową

Bilans kompetencji

Wszyskie Uczestniczki projektu zapraszamy na bilans kompetencji, który zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada (czwartek) 2017 roku, o godzinie 14.00, w sali 2/4 budynek P4 (sala szmaragdowa). 

Wyniki rekrutacji do projektu - edycja 2017/2018

Informujemy, że po spotkaniu Komisji Rekrutacyjnej, które odbyło się 20.10.2017 r. (piątek) została podjęta decyzja o przyjęciu 31 Kandydatek do projektu, które w wyznaczonych powyżej terminach złożyły komplet wymaganych dokumentów.

lista osób przyjętych do Projektu

Terminy rekrutacji do projektu

Wszystkie zainteresowane osoby, które mogą i chcą przystąpić do projektu, proszone są o przyniesienie kompletu dokumentów aplikacyjnych do Biura Projektu (pokój 1/8, w budynku P4) od 11 do dnia 18 października 2017 r., w godzinach 09.00-14.00, od poniedziałku do piątku.

Zaproszenie na I spotkanie

Wszystkich zainteresowanych realizacją szkolenia zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 10 października (wtorek) 2017 r., o godzinie 14.15 w sali 2/4 w budynku P4 (sala szmaragdowa), które poprowadzi Kierownik projektu dr Agnieszka Pisula-Lewandowska.