X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Rozwój kompetencji studentów kierunku Fizjoterapia

 

Projekt „Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-K158/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Fizjoterapii

Realizuje Projekt

Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 • Całkowita wartość projektu: 579 544,00 zł
 • Wartość dofinansowania: 559 268, 80 zł
 • Wartość na jednego uczestnika: 3 622,15 zł.
 • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Okres realizacji projektu: od 2017-08-01 do 2019-07-31

W Projekcie mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych I stopnia III roku kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje niezbędne do rozpoczęcia aktywności zawodowej na rynku pracy, w tym kwalifikacji i kompetencji zawodowych z zakresu metody Kinematic Taping i terapii manualnej, kompetencji komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości odpowiadających potrzebom rynku pracy i pracodawców poprzez certyfikowane szkolenia, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami oraz wizyty studyjne.

Co da mi Projekt?

 • Dzięki uzyskanym certyfikatom większe szanse zdobycia pracy w placówkach służby zdrowia
 • Umiejętność założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Umiejętność budowania relacji z pacjentem, członkami zespołu terapeutycznego, środowiskiem społecznym
 • Umiejętność słuchania, wczuwania się w problemy i sytuację zdrowotną pacjentów, skupienie uwagi na pacjencie, wzbudzania zaufania, poszanowania praw i godności pacjenta
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych i radzenia w trudnych sytuacjach Znajomość języka angielskiego branżowego, niezbędnego w pracy fizjoterapeuty z pacjentem anglojęzycznym oraz z przedstawicielami innych zawodów medycznych

Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z przedsiębiorcami pozwolą na uzyskanie wiedzy w zakresie:

 • Procedur urzędowych
 • Aspektów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Pozyskiwania źródeł finansowania
 • Samodzielnej analizy rynku
 • Tworzenia biznesplanu
 • Analizy finansowej
 • Prowadzenia działań marketingowych
 • Organizacji sprzedaży usług

Odbędą się dwie edycje programu. W każdej uczestniczyć będą studenci i studentki III roku studiów stacjonarnych I stopnia kształcenia na Wydziale Fizjoterapii, kierunku fizjoterapia, studiujący w roku akademickim 2017/18 i 2018/19:

 • 1 edycja – 80 studentów i studentek III roku studiów realizowanych w roku akademickim 2017/18. Program realizowany w systemie sobotnio-niedzielnym w czasie V i VI semestru nauki
 • 2 edycja – 80 studentów i studentek III roku studiów realizowanych w roku akademickim 2018/19. Program realizowany w systemie sobotnio-niedzielnym w czasie V i VI semestru nauki

Szczegółowe informacje można uzyskać:

W zakładce na stronie głównej Uczelni: Dydaktyka/Projekty/Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia, na stronie internetowej projektu: http://awf.wroc.pl/

W Biurze Projektu:

Danuta Jóźwiak, Wydział Fizjoterapii, Pawilon P4, pokój 2/62, tel.: 71 3473074, e-mail: biuro.projektu.fiz@awf.wroc.pl

Dokumenty do pobrania

 • Aktualizacja harmonogramów zajęć, realizowanych w lutym i marcu 2018

 

UWAGA

Zaproszenie na I spotkanie

Wszystkich zainteresowanych realizacją szkolenia zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 02.10.2017r o godz. 16.00 – 16.30 w sali 2/3 lub na godz. 18.00 – 18.30 do sali 2/8, Pawilon P4, któte poprowadzi Koordynator Projektu dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.

Informacja o spotkaniu również zaznaczona na planie zajęć III roku st. stacj. Wydz.Fzijoterapii w: Dydaktyka>Rozkłady zajęć>Wydział Fizjoterapii, Kierunek Fizjoterapia, semestr zimowy 2017/2018.

 

Test kompetencyjny 

W związku z rozpoczęciem I EDYCJI PROGRAMU,

dotyczącego PROJEKTU: „Rozwój kompetencji studentów kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” POWR.03.01.00-00-K158/16 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-220,

w dniu 09.10.2017r.,w budynku P-4 Wydziału Fzjoterapii w salach:

 • 2/4     w godz. 15:30-16:30 (pozostała 1 grupa rocznika)
 • 2/8     w godz. 17:30-18:30 (większa część rocznika)

zostanie przeprowadzony BILANS KOMPETENCJI dla III roku studiów stacjonarnych Kierunku Fizjoterapii – semestr zimowy, Rok Akad. 2017-2018.

(Informacja również umieszczona na planie zajęć III roku st. stacjonarnych Kierunku Fizjoterapia).