X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Projekty naukowe

Realizowane

WYKAZ AKTUALNIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH

- "Trening mięśni wdechowych jako ważny element w procesie szkolenia lekkoatletów uprawiających biegi na średnich i długich dystansach."

Kierownik projektu : Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof AWF Wrocław. Termin zakończenia 14.04.2018r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - czwarta edycja.

- " Wykorzystanie różnych metod oceny zmęczenia w zapobieganiu zjawisku przetrenowania sportowców wybranych dyscyplin sportowych."

Kierownik projektu : Dr hab. Iwona Wierzbicka-Damska, prof AWF Wrocław. Termin zakończenia 30.03.2019r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - czwarta edycja.

-"Wpływ treningu plyometrycznego na sztywność i elastyczność mięśni oraz poziom kinazy kreatynowej u siatkarzy."

Kierownik projektu : Prof.dr hab. Jan Chmura. Termin zakończenia 23.04.2018r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.

-"Zastosowanie Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmenteted Reality) w doskonaleniu technik judo Tachi Waza (techniki w pozycji wysokiej).

Kierownik projektu : Dr hab. Kazimierz Witkowski. Termin zakończenia 09.04.2017r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.

-"Próba identyfikacji skutków glikolitycznego treningu interwałowego za pomocą parametrów fizycznych, fizjologicznych i biochemicznych."

Kierownik projektu : Prof.dr hab. Marek Zatoń. Termin zakończenia 07.10.2017r. Jednostka finansująca MNiSW w ramach konkursu "Rozwój Sportu Akademickiego" - trzecia edycja.

-"Ocena funkcji szkieletowych w trakcie ostrej niewydolności serca."

Kierownik projektu : dr Kinga Węrzynowska-Teodorczyk. Termin zakończenia 07.08.2017r.Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu SONATA 6

 

 Projekty badawcze zakończone w 2016 roku


-"Poziom obciązeń układu ruchu sportowca a stopień trudności elementów konkurencji gimnastycznych"

Kierownik projektu dr hab. Adam Siemieński. Zakończony 18.01.2016 r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego" - druga edycja.

- „Ocena predyspozycji młodzieży do szkolenia sportowego w zakresie zespołowych gier sportowych.",

Kierownik projektu dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF Wrocław. Zakończony 04.05.2016r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego." - druga edycja.

 - „Platforma e-Akademicki Związek Sportowy (PeAZS) jako narzędzie monitorowania procesów szkoleniowych, organizacyjnych i finansowych instytucji realizujących program ACSS.”,

Kierownik projektu dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. AWF Wrocław .Zakończony 27.06.2016r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego."-  druga edycja.

- „Wpływ treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych.”

Kierownik projektu  dr Wioletta Dziubek-Rogowska. Zakonczony 21.08.2016r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS II.

.-"Wpływ II etapu rehabilitacji kardiologicznej na funkcję kończyn dolnych pacjentów po zabiegach kardiochriurgicznych."

Kierownik projektu mgr Aleksandra Anna Skomudek (Osoba fizyczna) Promotor: dr hab. Krystyna Rożek - Piechura, prof. AWF Wrocław. Zakończony 20.09.2016. Jednostka finanująca NCN w ramach konkursu PRELUDIUM 5

. -„ Badanie i optymalizowanie procesu treningowego lekkoatletów w zakresie planowania i realizacji obciążeń treningowych w mezocyklu bezpośredniego przygotowania startowego oraz w okresie przejściowym.”,

Kierownik projektu  dr Jacek Borkowski  Zakończony 01.12.2016r. Jednostka finansująca MNiSW. Program "Rozwój sportu akademickiego." - druga edycja.

 - „Wpływ mentalnego i komputerowo wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn.”

Kierownik  projektu  dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz,prof. AWF Wrocław. Zakończony 21.12.2016r. Jednostka finansująca NCN w ramach konkursu OPUS II