X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Projekty naukowe

Inne

 Ogłoszenie - Nagrody Naukowe POLITYKI
 

Do 18 czerwca 2017 r. na stronie   www.polityka.pl/stypendia dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 20 tys. zł oraz 10 nagród finałowych.

Lista piętnastu finalistów ogłoszona zostanie na łamach POLITYKI 13 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów podane w październiku.

Stypendia przyznawane są w procedurze konkursowej osobom, które mają wybitne osiągnięcia w działalności naukowej w dziedzinach i dyscyplinach, w których zgodnie z odrębnymi przepisami nadawane są stopnie naukowe i kontynuują swoją działalność naukowo-badawczą.


O przyznanie stypendium ubiegać się mogą:

a) pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych, pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych .


b) uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych.
 

 
Oferty stypendialne kwiecień 2017
 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przedstawia aktualne oferty stypendialne dla doktorantów i naukowców (wg terminów aplikowania):


Programy z naborem otwartym przez cały rok
 
  • Turcja - stypendia na badania, wykłady, konferencje itp. dla osób po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem badawczym; Stypendia Turcja
 

  EURAXESS – portal dla mobilnych naukowców

 W Europie znajduje się ponad 200 Centrów EURAXESS zlokalizowanych w 40 krajach. Sieć 10 Centrów w Polsce jest częścią europejskiej sieci EURAXESS Services Network.

Centrum Informacji EURAXESS we Wrocławiu udziela informacji zarówno indywidualnym naukowcom wyjeżdżającym z Polski, przyjeżdżającym do Polski, jak również instytucjom zaangażowanym we współpracę z nimi. Dzwoniąc do biura lub odwiedzając jedno z centrów EURAXESS, można uzyskać bezpłatną pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych dotyczących wyjazdu, przyjazdu do danego kraju europejskiego oraz tych, związanych z życiem codziennym, np. opieką medyczną, zakwaterowaniem, znalezieniem przedszkola dla dzieci lub nauką języka.

Więcej informacji na temat oferty znajduje się  tutaj


Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców

Adresat     Młody naukowiec (do 35. roku życia)

Dziedziny  Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

O programie    Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Maksymalna wysokość grantu    Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej.

 Terminy    Wnioski przyjmowane są co roku od 2 stycznia do 31 marca. Okres realizacji: 36 miesięcy.