X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Projekty naukowe

ERC

erc.jpg

ERC DAY WE WROCŁAWIU

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy na "ERC Day we Wrocławiu”, które odbędzie się we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2016 r.  ERC Day organizowane jest przez biuro Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub oraz Europejską Radę ds. Badań Naukowych we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej.

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) należą do jednych z najbardziej prestiżowych. Przeznaczane są na badania pogłębiające wiedzę o świecie, a ich celem jest wspieranie nowatorskich projektów badawczych, które będą prowadzić do przełomowych odkryć i wniosków. W tym roku trzem Polakom udało się je zdobyć.

Dlaczego granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) są tak ważne? Jak skutecznie o nie aplikować? Jak zwiększyć skuteczność w aplikowaniu o granty dyskutować będą m.in. prof. Jerzy Duszyński (Prezes Polskiej Akademii Nauk), prof. Eva Kondorosi (Europejska Rada ds. Badań Naukowych), prof. Michał Karoński (Przewodniczacy Rady Narodowego Centrum Nauki), prof. Jerzy Langer (Polska Akademia Nauk) oraz prof. Karol Życzkowski (Uniwersytet Jagielloński).

ERC Day będzie także m.in. okazją do zapoznania się z bieżącymi oraz planowanymi konkursami w ramach programów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a także z zasadami i procedurami oceny wniosków. W tym celu do Wrocławia przyjedzie m.in. dr Agnes Kulcsar, Call Coordinator ERC.

Spotkanie zostanie wzbogacone o doświadczenia grantobiorcy ERC. Dr Alban Kellerbauer z Uniwersytetu w Heidelbergu opowie, jak grant ERC wpłynął na rozwój jego kariery naukowej.

 ERC Day odbędzie się w Domu Europy (ul. Widok 10), w poniedziałek, 14 listopada 2016 r. Rozpocznie się o godzinie 9 rano. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej: www.ae-info.org. Można go również uzyskać pisząc na adres nowak@acadeuro.wroclaw.pl, lub telefonicznie: +48 506 388 101.

jpg Plakat 


KONKURSY ERC

Cel konkursów ERC

Celem Grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) jest wspieranie nowatorskich projektów badawczych, które będą przekraczały obecny stan wiedzy. Wysoko oceniane są projekty interdscyplinarne. Tematykę i zakres badań naukowcu określają sami.

Charakterystyka konkursu

Wniosek o Grant ERC składa Principal Investigator (czyli Główny Badacz).Badacz może pracować samodzielnie bądź stworzyć zespół badawczy,którego członkowie mogą pochodzić z dowolnego kraju Projekty wykonywane są w wybranej instytucji goszczącej, z siedzibą w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z PR Horyzont 2020. Dla uczonych pracujących w tych krajach instytucją goszczącą może być instytucja macierzysta. Projekty badawcze mogą trwać maksymalnie 5 lat, a z uzyskanego dofinansowania można pokryć koszty takie jak: wynagrodzenia dla badacza i zespołu, zakup aparatury, zakup odczynników i materiałów niezbędnych do wykonania badań. Można również pokrywać koszty podwykonawstwa oraz opłaty konferencyjne i koszty podróży służbowych.

Sposób składania wniosków

Wniosek o Grant ERC składa się on-line, poprzez Participant Portal pod adresem kliknij adres portalu

Szczegóły i warunki konkursu zawarte są w Programach Pracy

Work Programme 2016 kliknij tutaj

oraz

Work Programme 2017 kliknij tutaj


Przy ocenie wniosku o Grant ERC brane są pod uwagę przede wszystkim dwa elementy:

  • dorobek głównego badacza,
  • naukowa i innowacyjna wartość pomysłu.

Typy konkursów

ERC Starting Grants (StG)KONKURS OTWARTY

  • przeznaczony dla początkujących naukowców, którzy są od 2 do 7 lat po uzyskaniu tytułu doktora. Maksymalna kwota dofinansowania w tym grancie to 1,5 mln euro.

Więcej informacji kliknij tutaj

ERC Consolidator Grants (CoG) konkurs skierowany do naukowców u progu samodzielności badawczej (tj. od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora). Na tym etapie wymagane jest, aby naukowiec posiadał kilka publikacji bez udziału promotora oraz miał w swoim dorobku kilka wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Maksymalna kwota dofinansowania do 2 mln euro.

ERC Advanced Grants (AdG)– propozycja dla doświadczonych naukowców, którzy mają udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 10 lat, w tym wskazane jest posiadanie :

  • co najmniej 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z któych jedna została przetłumaczona na inny język

albo posiadanie:

  • 5 patentów,
  • 10 prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
  • 3 wypraw badawczych prowadzonych przez naukowca,

Maksymalna kwota dofinansowania do 2, 5 mln euro.

Harmonogram naborów wniosków o Granty ERC

Konkurs Termin otwarcia naboru wniosków Ostateczny termin złożenia wniosku
ERC Starting Grants 26.07.2016 r. 18.10.2016 r.
ERC Consolidator Grants 20.10.2016 r. 09.02.2017r.
ERC Advanced Grants 16.05.2017r 31.08.2017r.

Więcej informacji

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu ERC zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony European Research Council. http://erc.europa.eu


Grant ERC – dla nas czy nie dla nas

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dzień informacyjny dla naukowców zainteresowanych grantami ERC, zwłaszcza ERC Starting Grant (termin składania wniosków – 18.10.2016) i ERC Consolidator Grant (termin składania wniosków – 9.02.2017).

Spotkanie odbędzie się 30.09.2016 w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (ul. Pasteura 3) w godz. 10.00 – 14:00.

Prezentacje i dyskusje poświęcone będą:

szczegółom procedury oceny wniosków,

działaniom i programom wspomagającym przygotowanie i realizację projektów,

omówieniu realizowanych i zakończonych projektów.

Informacja o programie i rejestracja  tutaj


ERC Starting Grant

Informacja o konkursie

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla młodych naukowców:  ERC STARTING GRANT: ERC-2017-STG. 

O granty mogą starać się naukowcy od 2 do 7 lat po doktoracie, pochodzący z dowolnego kraju świata. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Tematykę projektu określają wnioskodawcy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Budżet konkursu wynosi 605 mln euro, co pozwoli na sfinansowanie ponad 400 projektów. Maksymalne finansowanie grantu to 1,5 mln euro na 5 lat.

Termin składania wniosków upływa 18 października 2016 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy na indywidualne, bezpłatne konsultacje. Zgłoszenia prosimy kierować pod adres Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl.

Zapraszamy także na spotkanie informacyjne 30 września. Rejestracja otwarta będzie pod koniec sierpnia.

Na stronie Participant Portal dostępny jest Program pracy 2017 z kalendarzem wszystkich konkursów. Przewodnik dla wnioskodawców oraz Submission Service dostępne będą w najbliższych dniach.