X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Projekty naukowe

Informacje ogólne

ncn.jpg

Wnioskowanie do Narodowego Centrum Nauki o finansowanie projektów badawczych

 


Komunikat NCN

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach NCN ogłoszonych 15 grudnia 2017

 

Informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, termin składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. został przedłużony do dnia 22 marca br. (wnioski należy wysłać wyłącznie elektronicznie w systemie OSF do godz. 23:59).

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • ETIUDA 5 – konkurs na stypendia doktorskie,
  • UWERTURA 1 – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  • SONATINA 1 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Jednocześnie informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze wniosków dla powyższych konkursów, jednakże dołączenie wymaganych załączników (sekcja I), w tym potwierdzenia złożenia wniosków w konkursie, oraz elektroniczna wysyłka wniosku będą możliwe w późniejszym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.


 

Regulamin wewnętrzny występowania o finansowanie projektów naukowych ze źródeł zewnętrznych Procedura składania wniosków do NCNDane uczelni niezbędne podczas wypełniania wniosków w systemie OSF


Harmonogram konkursów NCN w 2016 roku


 
Wprowadzanie zmian w projektach finansowanych przez NCN
 
 NCN na stronie głównej wprowadziło specjalną sekcję pt. Zmiany w projektach, dzięki której grantobiorcy realizujący projekty, staże podoktorskie i stypendia doktorskie będą mogli szybko odnaleźć niezbędne informacje dotyczące możliwości aneksowania umów zawartych z NCN.

Do instrukcji dołączono odpowiednie wzory aneksów oraz innych dokumentów niezbędnych do dokonania rodzajowej zmiany.

Instrukcja obejmuje konkursy: OPUS 1-7, PRELUDIUM 1-7, SONATA 1-7, SONATA BIS 1-3, MAESTRO 1-5 oraz HARMONIA 1-5. W przypadku konkursów SYMFONIA, FUGA i ETIUDA prosimy o bezpośredni kontakt z opiekunem projektu/stażu/stypendium, którego dane kontaktowe mogą Państwo znaleźć w systemie OSF po zalogowaniu się na indywidualne konto redaktora wniosku.

Przejdź do sekcji Zmiany w projektach 


ZALECENIA NCN DOTYCZĄCE BADAŃ Z UDZIAŁEM LUDZI


KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO

W grudniu 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk uchwaliło Kodeks Etyki Pracownika Naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce PAN.Kodeks adresowany jest do wszystkich pracowników naukowych. Zawiera wiele ważnych wytycznych dotyczących procedur badawczych, recenzowania i opiniowania, a także katalog praktyk autorskich i wydawniczych.   Ze względu na uniwersalność dokumentu zasady i procedury w nim opisane obowiązują również pracowników naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


RZETELNOŚĆ W BADANIACH NAUKOWYCH ORAZ POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ