X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Informacje dla studentów

 Szkolenie BHP dla studentów I roku - ważne!!!

Proszę zapoznać się z poniższą instrukcją.


Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia "Zasad pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Sporcie". 

Zał.1 - zasady_pisania_prac_dyplomowych


 

 


 Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 13 paźdzernika 2016 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na kierunku SPORT prowadzonym na  Wydziale Nauk o Sporcie.