X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Informacje dla studentów

 Uwaga!

W dniach 30.04.2018-04.05.2018 Dziekanat Wydziału Nauk o Sporcie będzie nieczynny.

 


 

Zarządzenie Rektora nr 42/2017

 w sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.

 


Uchwała nr 14/2017/2018 z dnia 14 grudnia 2017 r.

W sprawie: zatwierdzenia "Zasad pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Sporcie". 

Załacznik 1 - Zasady pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Sporcie.


 

 


 Uchwała nr 9/2016/2017 z dnia 13 paźdzernika 2016 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na kierunku SPORT prowadzonym na  Wydziale Nauk o Sporcie.