X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 42/2017/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r.

W sprawie: zmiany treści zarządzenia w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 41/2017/2018 z dnia 28 maja 2018 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 40/2017/2018 z dnia 15 maja 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w celu realizacji programu nauczania w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.


Zarzadzenie nr 39/2017/2018 z dnia 7 maja 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 38/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów obecnego I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 35/2017/2018 z dnia 6 marca 2018 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 33/2017/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obozu" dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 32/2017/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 31/2017/2018 z dnia 26 lutego 2018 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.


Zarządzenie nr 30/2017/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 29/2017/2018 z dnia 12 lutego 2018 r.

W sprawie: organizacji egzaminu dyplomowego (licencjackiego) dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 27/2017/2018 z dnia 2 lutego 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Sport Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 26/2017/2018 z dnia 1 lutego 2018 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.

 


Zarządzenie nr 25/2017/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 24/2017/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2017/2018.


Aneks nr 1 z dnia 21 lutego 2018 r. do Zarządzenia nr 23/2017/2018.

 

Zarządzenie nr 23/2017/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 20/2017/2018 z dnia 16 listopada 2017 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


 

Zarządzenie nr 19/2017/2018 z dnia 16 listopada 2017 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalnosć: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2017/2018.


 

Zarządzenie nr 18/2017/2018 z dnia 16 listopada 2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w celu realizacji programu nauczania w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.


 

 Zarządzenie nr 17/2017/2018 z dnia 14 listopada 2017 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.


 

Zarządzenie nr 15/2017/2018 z dnia 26 października 2017 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk o Sporcie na rok akademicki 2017/2018.


 

Zarządzenie nr 14/2017/2018 z dnia 24 października 2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.

 


Zarządzenie nr 12/2017/2018 z dnia 4 października 2017 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Sporcie.


 

Zarządzenie nr 11/2017/2018 z dnia 4 października 2017 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Sporcie.


 

Zarządzenie nr 10/2017/2018 z dnia 3 października 2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


 

Zarządzenie nr 9/2017/2018 z dnia 2 października 2017 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku SPORT prowadzonym na Wydziale Nauk o Sporcie.


 

Zarządzenie nr 8/2017/2018 z dnia 29 września 2017 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 

Zarządzenie nr 7/2017/2018 z dnia 29 września 2017 r.

W sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Nauk o Sporcie.


 

Zarządzenie nr 6/2017/2018 z dnia 29 września 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia badań naukowych" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2017/2018.


 

Zarządzenie nr 4/2017/2018 z dnia 14 września 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium pracy dyplomowej" przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 3/2017/2018 z dnia 14 września 2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 2/2017/2018 z dnia 14 września 2017 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.


Zarządzenie nr 1/2017/2018 z dnia 14 września 2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Aneks z dnia 12 czerwca 2017 r. do Zarządzenia nr 22/2016/2017

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 32/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.


Zarządzenie nr 31/2016/2017 z dnia 16 maja 2017 r.

W sprawie: organizacji przaktyk zawodowych na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 30/2016/2017 z dnia 15 maja 2017 r.

W sprawie: zmiany w organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II-go roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 29/2016/2017 z dnia 8 maja 2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 27/2016/2017 z dnia 10 marca 2017 roku

W sprawie: realizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Sport na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 26/2016/2017 z dnia 3 marca 2017 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 25/2016/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 22/2016/2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenia nr 21/2016/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 19/2016/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 18/2016/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


 Zarządzenie nr 17/2016/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


 Zarządzenie nr 16/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych)  II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego) w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 15/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r.

W sprawie: zapisów na przedmiot "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trene przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 14/2016/2017 z dnia 16 listopada 2016 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia do wyboru przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia i II stopnia kierunku SPORT w celu realizacji programu nauczania w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 13/2016/2017 z dnia 8 listopada 2016 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 12/2016/2017 z dnia 4 listopada 2016 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 11/2016/2017 z dnia 2 listopada 2016 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017.


Zarządzenie nr 10/2016/2017 z dnia 28 października 2016 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 9/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 8/2016/2017 z dnia 17 października 2016 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentow studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Sport w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.


Zarządzenie nr 5/2016/2017 z dnia 23 września 2016 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia badań naukowych" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 4/2016/2017 z dnia 19 września 2016 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku SPORT prowadzonym na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarzadzenie nr 3/2016/2017 z dnia 14 września 2016 r.

W sprawie: zapisów na zajecia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego na kierunku SPORT w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 34/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów kierunku SPORT w semestrze zimowym 2016/2017.


Zarządzenie nr 33/2015/2016 z dnia 9 maja 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


Zarządzenie nr 32/2015/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnej dla studentó studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 31/2015/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów oraz pracowników Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 30/2015/2016 z dnia 18 marca 2016 r.

W sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 29/2015/2016 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów oraz pracowników Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 29/2015/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów oraz pracowników Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 28/2015/2016 z dnia 15 marca 2016 r.

W sprawie: organizacji praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 27/2015/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

W sprawie: realizacji egzaminu dyplomowego (magisterskiego) na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Sport, na Wydziale Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 26/2015/2016 z dnia 10 marca 2016 r.

W sprawie: organizacji "Zgrupowania sportowego-obóz" dla studentów II-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Sport na Wydziale Nuk o Sporcie, w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 24/2015/2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla styudentów wszystkich lat studiów Wydziału Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 23/2015/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

W sprawie: ustalenia planu zajęć semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 22/2015/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r.

W sprawie: zasad udziału studentów w zajęciach realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 20/2015/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

W sprawie: organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku SPORT w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 19/2015/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 na kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 18/2015/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 17/2015/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Seminarium magisterskie" oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku SPORT Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 15/2015/2016 z dnia 1 grudnia 2015 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku sport w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 14/2015/2016 z dnia 17 listopada 2015 roku

W sprawie: realizacji przedmiotu "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego) w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 13/2015/2016 z dnia 17 listopada 2015 roku

W sprawie: realizacji przedmiotu "Specjalizacja instruktorska" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT (specjalność: Trener przygotowania motorycznego, Żywienie i suplementacja w sporcie, Odnowa biologiczna w sporcie) w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 12/2015/2016 z dnia 13 listopada 2015 r.

W sprawie: realizacji SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia kierunku SPORT w roku akademickim 2015.2016, na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 11/2015/2016 z dnia 30 października 2015 r.

W sprawie: ustalenia terminów sesji egzaminacyjnych dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia na kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 10/2015/2016 z dnia 28 października 2015 r.

W sprawie: naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT, w roku akademickim 2015/2016, na Wydziale Nauk o Sporcie.


 Zarządzenie nr 9/2015/2016 z dnia 28 października 2015 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Sporcie w roku akademickim 2015/2016.


 Zarządzenie nr 7/2015/2016 z dnia 16 października 2015 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


 Zarządzenie nr 6/2015/2016 z dnia 9 października 2015 r.

W sprawie: powołania Opiekuna pierwszych roczników studiów I i II stopnia stacjonarnych niestacjonarnych na kierunku SPORT.


 Zarządzenie nr 5/2015/2016 z dnia 7 października 2015 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru przez studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia kierunku SPORT w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.


 Zarządzenie nr 3/2015/2016 z dnia 28 września 2015 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu "Metodologia pracy naukowej" przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku SPORT na Wydziale Nauk o Sporcie, w roku akademickim 2015/2016.


  Zarządzenie nr 2/2015/2016 z dnia 15 września 2015 r.

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego na kierunku sport w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Nauk o Sporcie.


Archiwum

2014/2015  | 2013/2014  | powrót