X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Nauka

Komisja Etyki

pdf R E G U L A M I N  Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

W regulaminie Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w § 2 jest mowa o WNIOSKU, który powinien być opracowany według punktów zawartych w ww. paragrafie.
WNIOSKI należy składać w formie pisemnej w gab. 250, bud. P-2 (sekretariat - mgr Joanna Kleczek, tel. 71 347 33 06) oraz przesyłać w wersji elektronicznej w jednym załączniku z rozszerzeniem .doc (Word 2003) na adres: katedra.bps@awf.wroc.pl

Uwagi

Forma pisemna wniosku powinna zawierać pismo przewodnie z prośbą o wyrażenie opinii ws. eksperymentu badawczego adresowane do Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy AWF we Wrocławiu z podpisem autora wniosku oraz zgodą Kierownika Katedry lub Zakładu.

Forma elektroniczna wniosku powinna zawierać wydruk treści pieczątek (jeżeli takie są na formie pisemnej)  oraz  imię i nazwisko przełożonego, a także elektroniczny (czytelny) podpis autora.