X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Praktyki pedagogiczne

  • Regulamin praktyk - w przygodawaniu

  • Student zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych, potwierdzonej aktualnymi wynikami badań.

STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FZIZYCZNEGO

 

II rok I stopnia

III rok I stopnia

I rok II stopnia

II rok II stopnia

Zarzdzenie 

STUDIA NIESTACJONARNE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zarządzenia:

II rok I stopnia

III rok I stopnia

I rok II stopnia

II rok II stopnia

Zarządzenie_

 

Dzienniki do pobrania:

Szkoła Podstawowa - praktyka asystencka

Dziennik praktyki_pedagogiczno-psychologicznej_i asystenckiej

Załącznik_1_-_kwestionariusz_dla_uczniów

Karta_ewaluacji_praktyki_

Szkoła Podstawowa z Odziałami Przedszkolnymi - praktyka metodyczno-pedagogiczna

pdf Dziennik_praktyki_pedagogiczno- metodycznej__rok_akademicki_2017/2018 

Szkoła Ponadpodstawowa

Dziennik_praktyk do szkoły ponadpodstawowej 2017/18

Załącznik_-_kwestionariusz_zainteresowań

Karta_ewaluacji_praktyki_

Szkoła Wyższa

Dziennik_praktyk_do_szkoły_policealnej_lub_wyższej 2018/19

Karta ewaluacji_praktyki_

 

Praktyka gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkole podstawowej / przedszkolu / innej placówce

 

 

 


njpp_logo4sportowe.jpg

Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”.

Podsumowanie pierwszego etapu.
W dniu 11.01.2012 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich naszej uczelni, którzy realizują program praktyk pedagogicznych  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzący spotkanie dr Stanisław Czyż  oraz dr Wojciech Starościak dokonali podsumowania projektu na tym etapie. Omówione zostały sprawy merytoryczne,  finansowe i  organizacyjne. Nadmienić należy, iż  praktyki pedagogiczne realizowane  są  w  programie  Operacyjnym  Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, podziałanie 3.3.2  „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”. Zadanie realizowane jest na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapii.
Więcej informacji na:  www.praktyki.awf.wroc.pl/index.php/o-projekcie

 

Opracowanie:
Dr Andrzej Nowak, Biuro Promocji AWF