X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Praktyki pedagogiczne

STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FZIZYCZNEGO

 Zarządzenia:

  II rok I stopnia

zarządzenie

  • lista_osób_uprawnionych_do_zapisów_30.03.2017_(czwartek)
  • lista_osób_uprawnionych_do_zapisów_31.03.2017_(piatek)_

Lista_szkół_podstawowych

 III rok I stopnia

doc zarządzenie

I rok II stopnia

STUDIA NIESTACJONARNE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zarządzenia:

II rok I stopnia

III rok I stopnia

I rok II stopnia

Dzienniki do pobrania:

  • doc Instrukcja drukowania dziennika praktyk (załącznik)

Szkoła Podstawowa z Odziałami Przedszkolnymi

pdf dziennik_praktyki_asystenckiej_rok_akademicki_2016/2017

Szkoła Podstawowa z Odziałami Przedszkolnymi

pdf dziennik_praktyki_pedagogiczno-metodycznej__rok_akademicki_2016/2017 

Gimnazjum

Szkoła Ponadgimnazjalna

 

Praktyka gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkole podstawowej / przedszkolu / innej placówce

 

 

 


njpp_logo4sportowe.jpg

Projekt „Nowa jakość praktyk pedagogicznych”.

Podsumowanie pierwszego etapu.
W dniu 11.01.2012 odbyło się spotkanie nauczycieli akademickich naszej uczelni, którzy realizują program praktyk pedagogicznych  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzący spotkanie dr Stanisław Czyż  oraz dr Wojciech Starościak dokonali podsumowania projektu na tym etapie. Omówione zostały sprawy merytoryczne,  finansowe i  organizacyjne. Nadmienić należy, iż  praktyki pedagogiczne realizowane  są  w  programie  Operacyjnym  Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, podziałanie 3.3.2  „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe”. Zadanie realizowane jest na Wydziale Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapii.
Więcej informacji na:  www.praktyki.awf.wroc.pl/index.php/o-projekcie

 

Opracowanie:
Dr Andrzej Nowak, Biuro Promocji AWF