X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Wyniki rekrutacji - I stopień

Listy przyjętych

Wydział Fizjoterapii

Kierunek Fizjoterapia studia I stopnia stacjonarne:

Kierunek Fizjoterapia studia I stopnia niestacjonarne:

Kierunek Kosmetologia studia I stopnia stacjonarne:

Kierunek Kosmetologia studia I stopnia niestacjonarne:

Kierunek Terapia Zajęciowa studia I stopnia stacjonarne:

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek Wychowanie Fizyczne studia I stopnia stacjonarne:

Kierunek Wychowanie Fizyczne studia I stopnia niestacjonarne (zaoczne):

Kierunek Turystyka i Rekreacja studia I stopnia stacjonarne:

Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek Sport specjalność Trenerska studia I stopnia stacjonarne:

Kierunek Sport specjalność Menedżer Sportu studia I stopnia stacjonarne:


Zamieszczone poniżej listy rankingowe oraz listy wstępnie przyjętych nie stanowią podstawy do przyjęcia na studia.

Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia wybranego kierunku jest złożenie w terminie 13-21 lipca 2016 kompletu dokumentów oraz przeprowadzenie ich weryfikacji przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Na tej podstawie zostanie sporządzona lista osób przyjętych na poszczególne kierunki do dnia 26.07.2016 r.

Kandydaci, którzy mają wątpliwości co do ilości punktów umieszczonych na listach rankingowych proszeni są o kontakt z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi do dnia 21.07.2016 r.

Uwaga!! Komplet dokumentów składają wyłącznie osoby znajdujące się na liście wstępnie przyjętych!

Przyjęcie na studia następuje wyłącznie na podstawie decyzji wydanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.Wydział Fizjoterapii

Kierunek Fizjoterapia studia stacjonarne:

Kierunek Fizjoterapia studia niestacjonarne (w systemie ciagłym - od poniedziałku do piątku):

Kierunek Kosmetologia studia stacjonarne:

Kierunek Kosmetologia studia niestacjonarne (w systemie ciagłym - od poniedziałku do piątku):

Kierunek Terapia Zajęciowa studia stacjonarne:

Kierunek Terapia Zajęciowa studia niestacjonarne (zaoczne):

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Fizjoterapii kierunek Terapia Zajęciowa w systemie niestacjonarnym (zaocznym) nie zostaje uruchomiona z powodu małej liczby kandydatów.


Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek Sport specjalność Menedżer Sportu studia stacjonarne:

Kierunek Sport specjalność Menedżer Sportu studia niestacjonarne (zaoczne):

Kierunek Sport specjalność Trenerska studia stacjonarne:

Kierunek Sport specjalność Trenerska studia niestacjonarne (zaoczne):


Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek Turystyka i Rekreacja studia stacjonarne:

Kierunek Wychowanie Fizyczne studia stacjonarne:

Kierunek Wychowanie Fizyczne studia niestacjonarne (zaoczne):


Osoby zarejestrowane w systemie - bez odnotowanej opłaty rekrutacyjnej - na 1 rok 3-letnich studiów I stopnia

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz