X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Dom studencki

Kandydaci starający się o miejsce w Domu Studenckim Spartakus, proszeni są o złożenie wniosku w systemie OMNIS (konto studenta, które każdy ma zakładane automatycznie) – wybierając zakładkę akademik, a następnie podanie.

Poniżej wykaz wymaganych załączników:

* Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy z ostatnich trzech miesięcy (netto).
Tylko
w przypadku działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
* Kserokopia aktu urodzenia rodzeństwa do 18 roku życia wnioskodawcy;
* Zaświadczenie o nauce pełnoletniego rodzeństwa lub zaświadczenie o dochodach;
* Inne dokumenty potrzebne do udokumentowania sytuacji materialnej.

Umowa podpisywana jest na okres 9 miesięcy od 1 października do 30 czerwca następnego roku.
Dom Studencki Spartakus
51-684 WROCŁAW, ul. Mickiewicza 98,
tel. (71) 347 32 86

Termin złożenia podań o zakwaterowanie wraz z załącznikami upływa 28.08.2016 r.