X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Opłaty

Kandydat na studia I, II lub III stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wnosi jedną opłatę w wysokości 85 zł.

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się w IRKa, na przydzielony przez system  indywidualny numer rachunku bankowego, który pojawia się po wybraniu kierunku.

Brak potwierdzenia wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym przez uczelnie terminie dyskwalifikuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I stopień studiów na wszystkich wydziałach wnoszą opłatę rekrutacyjną do 10 lipca 2016 r.

Osoby, które zarejestrują się 09 i 10 lipca 2016 r. mają obowiązek wysłania do dnia 11 lipca 2016 r. do Sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (zgodnego z pierwszą preferencją) dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty rekrutacyjnej (mailem lub fax.)

  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na II stopień studiów na kierunku Fizjoterapia wnoszą opłatę rekrutacyjną do 13 lipca 2016 r. - jest to warunek przystąpienia do testu kompetencyjnego.

Osoby, które zarejestrują się 12 i 13 lipca 2016 r. mają obowiązek wysłania do dnia 14 lipca 2016 r. do Sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (zgodnego z pierwszą preferencją) dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty rekrutacyjnej (mailem lub fax.)

  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na II stopień studiów na kierunku Aktywność w Procesie Starzenia oraz Kosmetologia wnoszą opłatę rekrutacyjną do 15 lipca 2016 r. 

Osoby, które zarejestrują się 14 i 15 lipca 2016 r. mają obowiązek wysłania do dnia 18 lipca 2016 r. do Sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (zgodnego z pierwszą preferencją) dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty rekrutacyjnej (mailem lub fax.)

  • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na II stopień studiów na  Wydziałach Wychowania Fizycznego i Nauk o Sporcie wnoszą opłatę rekrutacyjną do 21 lipca 2016 r.

Osoby, które zarejestrują się 20 i 21 lipca 2016 r. mają obowiązek wysłania do dnia 22 lipca 2016 r. do Sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (zgodnego z pierwszą preferencją) dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty rekrutacyjnej (mailem lub fax.)


ZARZĄDZENIE NR 23/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 r.

W sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Na podstawie: art. 98 ust.1 pkt 3, art. 99 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn.zm.), § 59 ust.4 pkt 4 h) Statutu Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533),

1. Ustalam następujące opłaty za kształcenie dla studentów studiów niestacjonarnych:

1.1. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Fizjoterapia (zajęcia realizowane w systemie ciągłym):
a) 2.100,- za I semestr I roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 580,- każda rata,
b) 2.400,- za II semestr I roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata.
c) 2.300,- za każdy semestr II i III roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 630,- każda rata.

1.2. Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Fizjoterapia (zajęcia realizowane w systemie ciągłym oraz weekendowym):
a) 2.400,- za I semestr I roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata,
b) 2.700,- za II semestr I roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 730,- każda rata,
c) 2.600,- za każdy semestr II roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 710,- każda rata.

1.3. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Kosmetologia (zajęcia realizowane w systemie ciągłym oraz weekendowym) :
a) 2.100,- za I semestr I roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 580,- każda rata,
b) 2.400,- za II semestr I roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata.
c) 2.300,- za każdy semestr II i III roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 630,- każda rata.

1.4. Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Kosmetologia (zajęcia realizowane w systemie ciągłym oraz weekendowym):
a) 2.500,- za I semestr I roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 680,- każda rata,
b) 2.700,- za II semestr I roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 730,- każda rata,
c) 2.600,- za każdy semestr II roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 710,- każda rata.

1.5. Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Terapia Zajęciowa (zajęcia realizowane w systemie ciągłym oraz weekendowym):
a) 2.100,- za I semestr I roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 580,- każda rata,
b) 2.400,- za II semestr I roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata,
c) 2.300,- za każdy semestr II i III roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 630,- każda rata.

1.6. Studenci studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Fizjoterapii – kierunek Aktywność w procesie starzenia (zajęcia realizowane w systemie ciągłym oraz weekendowym):
a) 2.400,- za I semestr I roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata,
b) 2.700,- za II semestr I roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 730,- każda rata,
c) 2.600,- za każdy semestr II roku studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 710,- każda rata.

1.7. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego – kierunek Wychowanie Fizyczne:
a) 1.800,- za każdy semestr I i II roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 500,- każda rata,
b) 2.000,- za każdy semestr III roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 550,- każda rata.

1.8. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego – kierunek Wychowanie Fizyczne:
a) 2.000,- za każdy semestr studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 550,- każda rata.

1.9. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego – kierunek Turystyka i Rekreacja:
a) 2.200,- za każdy semestr I i II roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 600,- każda rata,
b) 2.400,- za każdy semestr III roku studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata.

1.10. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego – kierunek Turystyka i Rekreacja:
a) 2.400,- za każdy semestr studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata.

1.11. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego – kierunek Usługi rekreacyjne i relaksacyjne:
a) 2.400,- za każdy semestr studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata.

1.12. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia na Wydziale Nauk o Sporcie kierunek Sport (specjalność Trenerska oraz Menedżer Sportu):
a) 2.200,- za każdy semestr studiów I stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 600,- każda rata.

1.13. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia na Wydziale Nauk o Sporcie kierunek Sport:
a) 2.400,- za każdy semestr studiów II stopnia płatne jednorazowo lub ratalnie (cztery raty) po 650,- każda rata.

Pełna treść zarządzenia:

pdf Zarządzenie nr 23/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017