X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne

Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne (Wydział Wychowania Fizycznego)

Kierunek ten jest wynikiem wzrastającego  zapotrzebowania  na usługi w zakresie rekreacji outdoorowej, fitness i wellness a także relaksacji i jogi i  szybko rozwijającego się rynku pracy  w tych obszarach. Na tym kierunku przygotowujemy do odgrywania świadomej i aktywnej roli w społeczeństwie w obszarze rekreacyjnej i relaksacyjnej. Absolwent dysponuje odpowiednim zasobem wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych, aby umiejętnie zarządzać kompetencjami społecznymi. Posiada umiejętności i wiedzę, jak wpływać na społeczność, tworzyć organizmy instytucjonalne, rozwijać kulturę, przeobrażać warunki życia, współdziałać dla dobra człowieka i grup społecznych, określać zasady wyrównywania szans życiowych, rozumieć złożoność globalnych przemian, zmienność postaw ludzkich i ich zróżnicowanie. Wykorzystując instrument z zakresu ekonomii,  zarządzania i marketingu absolwent umie identyfikować, rozwijać  i dystrybuować prozdrowotne usługi rekreacyjne i relaksacyjne.

Jaki jest idealny kandydat?

Ciekawy Świata. Potrafi pracować z grupą. Ma zdolność swobodnego nawiązywania kontaktów. Potrafi szybko podejmować trudne decyzje. Jest absolwentem studiów licencjackich dowolnego kierunku.

Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę mógł założyć własną firmę świadczącą usługi rekreacyjne , fitness lub wellness, tworzyć miejsca pracy, zatrudnić się w Ośrodkach Sportu i Rekreacji, instytucjach państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za  rekreację, klubach fitness, wellness, SPA, firmach usługowych i handlowych w sporcie i fitness.

Czego się nauczę?

Nabędę umiejętności zarządzania prozdrowotnymi usługami rekreacyjnymi i relaksacyjnych i zostanę przygotowany do tworzenia firm,  miejsc pracy dla trenerów i instruktorów rekreacji, fitness i wellness.

System studiów:

Studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), profil praktyczny.

Specjalności:

  • Rekreacja outdoorowa,
  • Relaksacja i  joga,
  • Fitness  i  wellness.