X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Aktywność w Procesie Starzenia

Aktywność w Procesie Starzenia
(Wydział Fizjoterapii)

STUDIA II STOPNIA - 2-letnie magisterskie

NIESTACJONARNE (płatne)

 

aws1.jpg

 

AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA to nowa oferta kształcenia na Wydziale Fizjoterapii i odpowiedź na współczesne trendy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy. Istnieje pilna konieczność wykształcenia specjalistów zajmujących się promocją zdrowia osób starszych oraz poprawą jakości ich życia. Dbałość o zdrowie, odpowiednia dieta, poprawa sprawności fizycznej i umysłowej to warunek niezbędny do rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa.

AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz obszaru wiedzy nauk społecznych – dyscyplina nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.

Jaki jest idealny kandydat?

 Lubi pomagać ludziom starszym, wykazuje empatię, zrozumienie, cierpliwość, jest tolerancyjny i życzliwy, twórczy i kreatywny, potrafi podejmować decyzje.

 Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę pracować w centrach rekreacji, uzdrowiskach, ośrodkach SPA i hotelach, w klubach i stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej, w zakładach opieki społecznej, domach "spokojnej starości", hospicjach, ośrodkach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Będę nadzorował stan funkcjonalny osób starszych, wspomagał  sfery zdrowia fizycznego i psychicznego, dobierał formy aktywności, oraz umiejętnie sterował aktywność fizyczną w sytuacji ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności, udzielał poradnictwa w obszarach zdrowia, edukacji, ekonomii, rekreacji, kultury

Czego się nauczę?

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykrycia, określenia i rozwiązywania problemu osoby starszej. Wiedza w zakresie medycyny, psychologii, pozwoli na wychwycenie i określenie problemu zdrowotnego. W zakresie socjologii, komunikacji interpersonalnej na wychwycenie problemu w sferze rodzinnej i  społecznej. Wiedza specjalistyczna, umiejętności praktyczne i kompetencje pozwolą stosować działania promujące zdrowe starzenie z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi, przede wszystkim jako działania prewencyjne w celu poprawy i utrzymania jakości życia na jak najwyższym poziomie oraz godnego funkcjonowania w społeczeństwie.

aws2.jpg  aws3.jpg

System studiów:

W ramach kierunku AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA można wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych
 • Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych

Specjalność Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych doskonale wpisuje się w aktualne wyzwania demograficzne w zakresie szczególnej dbałości o stan funkcjonalny narządu ruchu osoby starszej oraz postępowania w sytuacji jego dysfunkcji. Jest odpowiedzią na walkę ze zmniejszoną aktywnością fizyczną osób, które na skutek zakończenia aktywności zawodowej muszą zmienić swój tryb życia. Wspomaganie sfery zdrowia fizycznego narządu ruchu pozwoli na utrzymanie jak najdłużej i w jak najwyższej formie sprawności fizycznej osób starszych. Absolwent, na bazie umiejętności oceny stanu funkcjonalnego, predyspozycji psychicznych, będzie potrafił  dobrać odpowiednią formę i intensywność aktywności fizycznej. Będzie posiadał umiejętności sterowania aktywnością fizyczną w sytuacji ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności.

Specjalność Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych doskonale wpisuje się w aktualne wyzwania demograficzne w zakresie szczególnej dbałości o stan funkcjonalny zaburzony na skutek chorób wewnętrznych. Absolwent poprzez opanowanie umiejętności oceny stanu psychicznego i zaburzeń wynikających z istniejącego procesu chorobowego będzie potrafił dobrać różnorodne modele postępowania aby wspomóc jakość życia osoby starszej. Zapobiegać będzie wykluczeniu osoby starszej i przywróci poczucie bycia potrzebnym.

aws4.jpg

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:

 • e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
  studia stacjonarne i niestacjonarne:
  tel. 71 347 3080
  fax: (0-71) 347 3081
  i Komisji Rekrutacyjnej
  e-mail:
  rekrutacja@awf.wroc.pl  

  tel. 71 347 3274, 71 347 3000
 • Adres Wydziału Fizjoterapii
  Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
  Al. I.J. Paderewskiego 35
  51 – 612 Wrocław