X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Sport

Sport (Wydział Nauk o Sporcie)

Studia I° licencjackie – 3-letnie (6 semestralne),
stacjonarne i niestacjonarne


Studia II° magisterskie – 2-letnie (4 semestralne),
stacjonarne i niestacjonarne

 Dwie podstawowe specjalności na kierunku Sport I stopnia to specjalność trenerska oraz menedżera sportu. Obie w głównej mierze dotyczą polskich sportów klasyfikowanych.

 Jaki jest idealny kandydat?

Sprawny fizycznie, zainteresowany zagadnieniami w obszarze sportu, ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.

 Co będę robić po skończeniu studiów?

Będę trenerem sportowym lub menedżerem sportu. Będę pracować w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport. Będę negocjować kontrakty...

 Czego się nauczę?

Przekazywania wiedzy i informacji. Samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z organizacją oraz prowadzeniem treningów. Przygotowania motorycznego sportowców. Zasad rządzących sportem i organizacją sportu.

 System studiów:

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:
e-mail: dziekanat.sportu@awf.wroc.pl
studia stacjonarne i niestacjonarne: tel. (71) 347 3428, 347 3476
fax: (71) 347 3477