X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Najważniejsze informacje dla maturzysty

Rekrutacja na studia I stopnia/jednolite magisterskie

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYNIEŚĆ (DOTYCZY WSZYSTKICH KIERUNKÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU)

 • podanie o przyjęcie na studia, tj. wydruk kwestionariusza (po wypełnieniu internetowej rejestracji kandydatów ze strony www.awf.wroc.pl – eRekrutacja – portal rekrutacyjny),
 • świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginały oraz ich kserokopie (w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem);
 • aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku zaświadczenie (formularze dostępne w systemie rekrutacyjnym),
 • kserokopia dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • 1 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (niezbędna przy rejestracji elektronicznej),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej – punkty są przyznawane na podstawie wyniku egzaminu maturalnego (przedmioty, które są brane pod uwagę zależne są od wybranego kierunku). Podczas przyjęcia dokumentów następuje również weryfikacja wprowadzonych danych (w przypadku zaniżenia lub zawyżenia wyniku egzaminu maturalnego może nastąpić przesunięcie w górę lub w dół na liście rankingowej).

Za przedmiot maturalny zdany na poziomie:

 • rozszerzonym możesz uzyskać maksymalnie: 150 pkt (1%=1,5 pkt),
 • podstawowym możesz uzyskać maksymalnie: 100 pkt (1% = 1,0 pkt).

Jeśli zdawałeś maturę / egzaminy końcowe poza terenem polski sprawdź przelicznik - przelicznik dla egzaminów zagranicznych
Pamiętaj także koniecznie o tlumaczeniu dokumentów!


WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

 • KIERUNEK FIZJOTERAPIA – jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki
  Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku**
 • KIERUNKEK KOSMETOLOGIA – jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki
  Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku**/Studia zaoczne weekendowe**
 • KIERUNEK TERAPIA ZAJĘCIOWA – jeden z przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: biologii, fizyki, chemii, matematyki
  Studia stacjonarne/Studia niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku**/Studia zaoczne weekendowe**

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE – trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii
  Studia stacjonarne/Studia zaoczne weekendowe**
 • KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA – trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii
  Studia stacjonarne/Studia zaoczne weekendowe**

WYDZIAŁ NAUK O SPORCIE

 • KIERUNEK SPORT* – trzy przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii
  Studia stacjonarne/Studia zaoczne weekendowe**

*Dodatkowo w postępowaniu rekrutacyjnym na specjalność trenerską wymagane jest zaświadczenie (wystawione przez klub sportowy) o uprawianiu sportu klasyfikowanego przez co najmniej 3 lata.
Podczas rekrutacji przyznawane są również punkty preferencyjne – szczegółowe informacje są na stronie internetowej.

**Studia niestacjonarne realizowane w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku oraz studia zaoczne weekendowe są płatne (czesne semestralne), możliwość opłaty w ratach.


WAŻNE TERMINY

 • System rekrutacyjny jest uruchamiany 1 czerwca każdego roku.
 • W tym czasie utwórz swoje konto, wrowadź dane personalne, wybierz prefereowane kierunki, zamieść zdjęcie (zgodne z wymogami przy wydawaniu dowodu osobistego)
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (numer konta jest podany w systemie rekrutacyjnym)
 • Wydrukuj zaświadczenie oraz skierowanie do lekarza (dostępne w systemie rekrutacyjnym) i udaj się na badanie
 • Po otrzymaniu wynków egazminów maturalnych wprowadź wyniki
 • Na koniec sprawdź informacje o kolejnych ważnych terminach i krokach na stronie internetowej AWF Wrocław!