X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Listy przyjętych II stopień [Wydział Fizjoterapii]

INFORMACJA: Numer kandydata to numer rejestracyjny znajdujący się na portalu omnis.awf.wroc.pl


Wydział Fizjoterapii:

Kierunek Fizjoterapia 2-letnie II stopnia:

Kierunek Kosmetologia 2-letnie II stopnia:


Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Fizjoterapii z powodu zbyt małej liczy kandydatów kierunek Kosmetologia studia dwuletnie II stopnia niestacjonarne ciągłe, od poniedziałku do piątku, nie zostanie uruchomiony.

Osoby rekrutujące się na wymienioną formę kształcenia mogą ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej (należy złożyć podanie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) lub aplikować na kierunek Kosmetologia dwuletnie studia II stopnia w trybie niestacjonarnym zaocznym, weekendowym, bez konieczności wnoszenia ponownej opłaty. W tym celu należy złożyć komplet wymaganych dokumentów (na wydruku kwestionariusza należy ręcznie dopisać studia niestacjonarne zaoczne i złożyć obok podpis) zgodnie z obowiązującym terminarzem:

TERMINY SKŁADANIA lub PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW

od 01 sierpnia 2018 r. (środa) do 10 września 2018 r. (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00 w sekretariacie Komisji Rekrutacyjnej. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 13. Września 2018 roku.


Osoby nieprzyjęte na kierunek Kosmetologia, studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunek Kosmetologia studia 2-letnie niestacjonarne zaoczne II stopnia, weekendowe, decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaje przedłużony nabór do dnia 10 września 2018 roku. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 13.09.2018 roku.

Kandydat, który brał już udział w tegorocznej rekrutacji,  powinien wybrać właściwy kierunek, wydrukować kwestionariusz z nową preferencją, wnieść opłatę rekrutacyjną i dostarczyć kwestionariusz wraz z potwierdzeniem opłaty do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 01.08.-10.09. 2018 roku.

Nowo zarejestrowani kandydaci zobowiązani są dostarczyć cały komplet dokumentów wraz z potwierdzeniem opłaty do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 01.08.-10.09.2018 roku.


Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaje przedłużona rekrutacja na 2-letnie studia niestacjonarne magisterskie II stopnia na kierunku Kosmetologia w systemie zaocznym, weekendowym, do dnia 10 września 2018 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 13.września 2018 roku.

Osoby, które dotychczas nie brały udziału w rekrutacji  powinny:

- zalogować się do systemu OMNIS,
- wybrać odpowiedni kierunek i tryb,
- dokonać opłaty rekrutacyjnej,
- złożyć wymagany komplet dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej.