X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Listy przyjętych I stopień

INFORMACJA: Numer kandydata to numer rejestracyjny znajdujący się na portalu omnis.awf.wroc.pl


Wydział Fizjoterapii:

Kierunek Fizjoterapia 5-letnie jednolite studia magisterskie:

Uwaga Kandydaci!

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się drugi nabór na kierunek Fizjoterapia jednolite studia magisterskie niestacjonarne (w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku) w dniach 18 - 23 lipca 2018 roku. Kandydat, który brał już udział w tegorocznej rekrutacji,  powinien wybrać właściwy kierunek, wydrukować kwestionariusz z nową preferencją, wnieść opłatę rekrutacyjną i dostarczyć  kwestionariusz wraz z potwierdzeniem opłaty do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 18-23 lipca 2018r.
Nowo zarejestrowani kandydaci zobowiązani są dostarczyć cały komplet dokumentów.

Kierunek Kosmetologia 3-letnie studia I stopnia:

Uwaga Kandydaci!

W związku ze zbyt małą liczbą kandydatów na kierunek Kosmetologia w systemie niestacjonarnym ciągłym, decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zostaje przedłużony nabór do dnia 23 lipca 2018 r.
Kandydat, który brał już udział w tegorocznej rekrutacji,  powinien wybrać właściwy kierunek, wydrukować kwestionariusz z nową preferencją, wnieść opłatę rekrutacyjną i dostarczyć  kwestionariusz wraz z potwierdzeniem opłaty do sekretariatu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 18-23 lipca 2018r.
Nowo zarejestrowani kandydaci zobowiązani są dostarczyć cały komplet dokumentów.

Kierunek Terapia Zajęciowa 3-letnie studia I stopnia:

Uwaga Kandydaci!

Decyzją Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Fizjoterapii kierunek Terapia Zajęciowa studia niestacjonarne ciągłe i Terapia Zajęciowa  studia niestacjonarne zaoczne z powodu zbyt małej liczy kandydatów nie zostaną uruchomione.
Osoby rekrutujące się na wymieniony kierunek mogą ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej (podanie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej) lub aplikować na kierunek Fizjoterapia w trybie niestacjonarnym ciągłym lub kierunek Kosmetologia w trybie niestacjonarnym ciągłym bez konieczności wnoszenia ponownej opłaty.


Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek Wychowanie Fizyczne 3-letnie studia I stopnia:

Uwaga Kandydaci!

Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław z dnia 17.07.2018 r.:

Z dniem 18 lipca 2018 r. ogłaszamy drugi nabór na I stopień studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne (tryb niestacjonarny). Ostateczny termin składania/przesyłania dokumentów to 20.09.2018 r.

Kierunek Turystyka i Rekreacja 3-letnie studia I stopnia:

Uwaga Kandydaci!

Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław z dnia 17.07.2018 r.:

W związku ze zbyt małą liczbą kandydatów na I stopień studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja (tryb niestacjonarny) przedłużamy postępowanie rekrutacyjne od dnia 18 lipca 2018 r. Ostateczny termin składania/przesyłania dokumentów to 20.09.2018 r.


Wydział Nauk o Sporcie

Kierunek Sport specjalność Trenerska 3-letnie studia I stopnia:

Kierunek Sport specjalność Menedżer Sportu 3-letnie studia I stopnia:


Uwaga Kandydaci!

Decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Sporcie AWF Wrocław z dnia 17.07.2018 r.:

W związku ze zbyt małą liczbą kandydatów na I stopień studiów na kierunku Sport (tryb niestacjonarny) przedłużamy postępowanie rekrutacyjne od dnia 18 lipca 2018 r. Ostateczny termin składania/przesyłania dokumentów to 20.09.2018 r.