X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Rekrutacja 2018/2019

Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego nr 34/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie Rektora Akademii Wychowania Fizycznego nr 24 z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie: wysokości opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019.


Uchwała Nr 34/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2017 roku

W sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018-2019 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Uchwała nr 64/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia, zakresu egzaminu wstępnego oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu