X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Rekrutacja

 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór kandydatów na Studentów - Seniorów naszej Uczelni

na rok akademicki 2017/2018

utw_awf_logo.jpg

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby zamieszkałe na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Panie i panowie po sześćdziesiątym roku życia, którzy zdecydują poddać się obowiązującemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Kandydaci na Studentów - Seniorów zobowiązani są w dniach
od 05 czerwca do 23 czerwca 2017 lub od 10 do 14 lipca 2017 złożyć
w sekretariacie UTW - AWF komplet dokumentów na który składają się:

 Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego nastąpi
  17 lipca 2017.

Wszelkich uzupełniających informacji na powyższe tematy poszukujcie Państwo na stronie internetowej www.awf.wroc.pl (tam też do pobrania wzór kwestionariusza); pisząc e-maila na adres utw@awf.wroc.pl; dzwoniąc na numer  telefoniczny 71/347 31 93 lub odwiedzając sekretariat UTW – AWF we Wrocławiu
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00. przy ul. Witelona 25a,  pok.83.

Pod wskazanym powyżej adresem i w podanym powyżej czasie przyjmowane będą również komplety dokumentów postępowania kwalifikacyjnego o których mowa powyżej.

Studia w UTW - AWF we Wrocławiu trwają 3 lata. Jesteśmy Uczelnią wyjątkową! Zapraszamy Państwa
do zainteresowania się naszą ofertą!