X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Rekrutacja

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór kandydatów na Studentów - Seniorów naszej Uczelni

na rok akademicki 2016/2017

utw_awf_logo.jpg

O przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby zamieszkałe na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Panie i panowie po sześćdziesiątym roku życia, którzy zdecydują poddać się obowiązującemu postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Kandydaci na Studentów - Seniorów zobowiązani są w dniach
od 06 czerwca do 29 lipca 2016 lub od 1 do 9 września 2016 złożyć
w sekretariacie UTW - AWF komplet dokumentów na który składają się:

Spełnienie kryterium wieku oraz terminowość i kompletność złożonej dokumentacji decydują o przejściu pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz dopuszczeniu do etapu drugiego, to jest rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana zostanie na terenie AWF we Wrocławiu
w dniach 14, 15, 16  września 2016. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego nastąpi
20 września 2016.

Wszelkich uzupełniających informacji na powyższe tematy poszukujcie Państwo na stronie internetowej www.awf.wroc.pl (tam też do pobrania wzór kwestionariusza); pisząc e-maila na adres utw@awf.wroc.pl; dzwoniąc na numer  telefoniczny 71/347 31 93 lub odwiedzając sekretariat UTW – AWF we Wrocławiu
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00. przy ul. Witelona 25a,  pok.83.

Pod wskazanym powyżej adresem i w podanym powyżej czasie przyjmowane będą również komplety dokumentów postępowania kwalifikacyjnego o których mowa powyżej.

Studia w UTW - AWF we Wrocławiu trwają 3 lata. Jesteśmy Uczelnią wyjątkową! Zapraszamy Państwa
do zainteresowania się naszą ofertą!