X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Władze UTW - AWF we Wrocławiu

Uniwersytet Trzeciego Wieku w  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Uczelni podlegającą bezpośrednio Rektorowi AWF we Wrocławiu

Dr Marta Koszczyc - Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku AWF we Wrocławiu

Dr Regina Kumala - Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we Wrocławiu.

Rada Naukowo - Programowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we  Wrocławiu

Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki
Dr hab. Małgorzata Mraz prof. AWF Wrocław
Dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF Wrocław
Dr hab. Jarosław Domaradzki prof. AWF Wrocław
Doc. dr Grażyna Dąbrowska
Dr Marta Koszczyc
Dr Małgorzata Krzak
Dr Walentyna Wnuk
Przedstawiciel Samorządu Studentów UTW