X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Rekrutacja 2017/2018

Uroczysta Immatrykulacja doktorantów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się: 
4 października o godzinie 8:30 w budynku AWF przy ulicy Witelona 25 we Wrocławiu. Zbiórka o godzinie 8:15.

 

WYNIKI REKRUTACJI na rok akademicki 2017/2018:

Lista_osób_przyjętych_na_studia_doktoranckie

Lista_rankingowa

 

 

Rekrutacja na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie
rok akademicki 2017/2018:

Rejestracja elektroniczna:   Obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów w portalu rekrutacyjnym, który znajduje się na stronie głównej AWF w zakładce eRekrutacja – https://omnis.awf.wroc.pl/auth/login . W zakładce wyboru kierunku należy wybrać studia doktoranckie Wydziału Fizjoterapii. 

Kandydaci, po pozytywnej weryfikzacji złozonych dokumentów, przystępują do dwóch egzaminów:

1. Egzamin z języka angielskiego.

2. Rozmowa kwalifikacyjna 

W trakcie postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jest to suma trzech ocen komisji rekrutacyjnej (maksymalnie 30 pkt.) w rozmowie kwalifikacyjnej oraz ocena z egzaminu językowego (maksymalnie 10 pkt.).
W przypadku powtarzającej się liczby punktów u dwóch lub więcej kandydatów, w celu ustalenia listy rankingowej brana jest pod uwagę średnia ocen z przebiegu studiów drugiego stopnia.
Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dokumentację złożoną przez kandydata i zapoznaje się z przebiegiem egzaminu z języka obcego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

DRUKI rekrutacyjne do pobrania:

Pozostałe druki (skierowanie na badania lekarskie, zaświadczenie lekarskie) generowane są podczas rejestracji elektronicznej.
 
Lista placówek medycznych, w których kandydaci na studia mogą bezpłatnie wykonać badania lekarskie:
Placówki medyczne - bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów na studia