X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Aktualności

Rok akademicki 2017/2018

 

 
LISTA RANKINGOWA doktorantów I-go roku, którzy złożyli wnioski o stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

Lista_rankingowa wnioski o stypendium doktoranckie 2017.2018docx

 

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego dla uczestników I roku studiów doktoranckich AWF we Wrocławiu w roku akademickim 2017/2018:

Podania (wypełniony załącznik nr 1) dotyczące w/w stypendium należy składać w terminie do 5 października 2017 w sekretariacie studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii (Budynek P-4, pokój 2/36)

 

 

 

Uroczysta Immatrykulacja doktorantów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się:
4 października o godzinie 8:30 w budynku AWF przy ulicy Witelona 25 we Wrocławiu, zbiórka o  godz. 8:15.

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie nr 42/2017 Rektora AWF we Wrocławiu w sprawie ponoszenia opłat przez studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktorantów za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie_nr_42/2017

 

Zarządzenie nr 44/2017 Rektora AWF we Wrocławiu w sprawie zgłaszania trybu postępowania oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków studentów i doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zaistniałych w czasie zajęć dydaktycznych. 

Zarządzenie_nr_44/2017

 

Zasady podziału dotacji na finansowanie badań naukowych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Wydziału Fizjoterapii w roku 2017:

docx Zasady podziału dotacji 

docx Zasady wydatkowania dotacji 

docx Załącznik A1 , docx Załącznik A2docx Załącznik A3 ,

docx Załącznik B1docx Załącznik B2 ,  docx Załącznik B3  docx Załącznik B4 

 

 

 

Dyżury Kierownika studiów doktoranckich
w semestrze letnim 2016/2017:

dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.

poniedziałki 9:00-10:30

środy 13:00-14:30

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------