X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Informacje dla Studentów

UWAGA STUDENCI  wszystkich lat i kierunków studiów!

W ZAKŁADCE Zarządzenia Dziekana 

informacja dot. zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiówsemestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  kierunków:  fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  - patrz zakładka Zarządzenia Dziekana, Zarządzenie nr 22/2016/2017

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  - patrz zakładka Zarządzenia Dziekana, Zarządzenie nr 23/2016/2017


 UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana proszę przeczytać Zarządzenie nr 21/2016/2017 dot. zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH na studiach  I i II  stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia oraz  kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2016/2017


UWAGA!

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 20/2016/2017 w zakładce Zarządzenia Dziekana


UWAGA ! SZKOLENIE BHP

STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU FIZJOTERAPII
WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

 W dniu 13 stycznia 2017 r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00 w sali 2/8  budynku p-4  - odbędzie się dodatkowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia w tygodniu „0”.

 Dziekanat Wydziału Fizjoterapii


W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych   kierunku fizjoterapia,  kosmetologia,  terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu - w zakładce "Zarządzenia Dziekana"


UWAGA ! SZKOLENIE BHP

STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU FIZJOTERAPII WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

 W dniu 16 października br. (niedziela) w godz. 16.45 – 19.45 w sali 2/4  budynku p-4  - odbędzie się dodatkowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia w tygodniu „0”.


Zarządzenie nr 10/2016/2017 z dnia 04 października 2016 roku

W sprawie:  zapisów studentów I roku  studiów niestacjonarnych WEEKENDOWYCH
I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA na PRZEDMIOT DO WYBORU i do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych  w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2016/2017.


INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I°
WYDZIAŁU  FIZJOTERAPII z roku akad. 2015-2016


UWAGA!!

Bardzo prosimy studentów I roku studiów II stopnia kierunku KOSMETOLOGIA
o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8/2016/2017 dotyczącym zapisów do wybranego Modułu.

docx Zarządzenie nr 8/2016/2017


 INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  II° /magisterskich/
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z roku akad. 2015-2016


DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW

w roku akademickim 2016/2017

Rocznik I, I° i II°, wszystkie kierunki      -  dr Iwona Wilk
(Katedra Kosmetologii, pok. 2/55 paw. P-4)

Czwartki         10.00 – 13.00

 Rocznik II, studia I i II°, wszystkie kierunki – dr Łukasz Pawik
(Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, pok. 2/43, paw. P-4)

Środy              11.15 – 13.45

 Rocznik III, studia I i II°, wszystkie kierunki – dr Lucyna Górska-Kłęk
(Katedra Kosmetologii, pok. 3/55, paw. P-4)

Wtorki         9.30 - 11.15 


UWAGA!

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 7/2016/2017 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zapisów studentów II roku II st. do grup studenckich.


UWAGA!

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 6/2016/2017 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zapisów studentów I roku  na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU.


Informacja dla studentów studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych/


Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 5/2016/2017 z dnia 07 września 2016 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2016/2017  kierunków studiów:  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 


WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH

WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH

Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Fizjoterapii w roku 2015/2016


Informacja (procedura) dotycząca przepisywania ocen


UWAGA: studenci studiów WEEKENDOWYCH (zaocznych)

Wydziału Fizjoterapii

DYŻURY  DZIEKANATU  W SOBOTY  GODZ. 10.00 – 12.00

Październik 2016
01 październik
15 październik
29 październik 

Listopad 2016
05 listopad
19 listopad
  
Grudzień 2016
03 grudzień
17 grudzień 

Styczeń 2017
14 styczeń
 28 styczeń

pok. 2/27, 2/26        tel.: 71 347 30 73
adres e-mail: iwona.dobrzanska@awf.wroc.pl


Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
Adres: 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 Studia stacjonarne II° kierunek fizjoterapia, I° kierunek kosmetologia  
tel. 71 347-3028, pok. 2/26

 Studia stacjonarne I° kierunek fizjoterapia, terapia zajęciowa
tel. 71 347-3078, pok. 2/26

 Studia niestacjonarne I° i II° kierunek fizjoterapia, I° kierunek kosmetologia
tel. 71 347-3073, pok. 2/27

 Praktyki studenckie
tel./fax 71347-3029, pok. 2/29

 Przewody naukowe
tel. 71 347-3071, pok. 2/37

 Studia doktoranckie
tel. 71 347-3079, pok. 2/36


 

 

Zapisz