X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 38/2017/2018 z dnia 15 maja 2018 roku

W sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  LICENCJACKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia,  na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  w semestrze 5 i 6  - w  roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 37/2017/2018 z dnia 15 maja 2018 roku

W sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  MAGISTERSKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/  kierunku fizjoterapia, oraz  na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 36/2017/2018 z dnia 9 maja 2018 roku

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU oraz ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2018/2019 na kierunkach Wydziału Fizjoterapii


Zarządzenie nr 30/2017/2018 z dnia  28 marca 2018 roku

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 29/2017/2018 z dnia  28 marca 2018 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2017/2018


Zarządzenie nr 28/2017/2018 z dnia  28 marca 2018 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2017/2018


Zarządzenie nr 27/2017/2018 z dnia  28 marca 2018 roku

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2017/2018


Zarządzenie nr 25/2017/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów w  semestrze  l e t n i m  roku akad. 2017/2018  kierunków:  fizjoterapia (z wyjątkiem I roku studiów 5 - letnich jednolitych mgr : stacjonarnych i niestacjonarnych), kosmetologia ( z wyjątkiem II i III r. studiów I°- licencjackich niestacjonarnych), terapia zajęciowa (z wyjątkiem III r. studiów I°- licencjackich stacjonarnych)  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 24/2017/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  
l e t n i e g o  roku akad. 2017/2018  dla  I roku studiów, kierunku Fizjoterapia- studia 5 – letnie jednolite mgr: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/


Zarządzenie nr 23/2017/2018 z dnia  10 stycznia  2018 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2017/2018


 Zarządzenie nr 22/2017/2018 z dnia  10 stycznia  2018 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2017/2018


  Zarządzenie nr 21/2017/2018 z dnia 12 grudnia 2017 roku

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na I roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2017/2018


Zarządzenie nr 20/2017/2018 z dnia 13 listopada 2017 roku

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA   w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2017/2018 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu


 

Zarządzenie nr 17/2017/2018 z dnia 31.10.2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


Zarządzenie nr 7/2017/2018 z dnia 26.09.2017 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Zarządzenie nr 5/2017/2018 z dnia 20.09.2017 r.

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, oraz na zajęcia z JĘZYKA OBCEGO studentów I roku  studiów 5- letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku  Kosmetologia , studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz  studiów II stopnia kierunku Kosmetologia i studiów II stopnia kierunku Fizjoterapia Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Zarządzenie nr 4/2017/2018 z dnia 20.09.2017 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego roku akad. 2017/2018 dla I roku studiów, kierunku Fizjoterapia- studia 5 – letnie jednolite mgr: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/


 Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Fizjoterapii

W sprawie: zapisów do grup studenckich w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego roku akad. 2017/2018 kierunków studiów: Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Zarządzenie nr 2/2017/2018 z dnia 11 września 2017 roku

W sprawie: powołania OPIEKUNA pierwszych roczników studiów I° i II° kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2017/2018.


Zarządzenie nr 39/2016/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych  kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA  Wydziału Fizjoterapii -  w roku akad. 2016/2017.


 Zarządzenie nr 38/2016/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych  kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2016/2017.


 Zarządzenie nr 37/2016/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku FIZJOTERAPIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akad. 2016/2017.


 Zarządzenie nr 36/2016/2017 z dnia 09 maja 2017 r.

W sprawie:   realizacji  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU  w semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2017/2018 na    studiach I  stopnia kierunków Wydziału Fizjoterapii


 Zarządzenie nr 35/2016/2017 z dnia 09 maja 2017 r.

W sprawie: realizacji P R O M O T O R S T W A PRACY LICENCJACKIEJ (SEMINARIUM PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, na studiach I° stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz na studiach I° stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa w semestrze 5 i 6 - w roku akad. 2017/2018


 Zarządzenie nr 34/2016/2017 z dnia 09 maja 2017 r.

W sprawie:   realizacji P R O M O T O R S T W A   PRACY  MAGISTERSKIEJ  (SEMINARIUM  PRACY DYPLOMOWEJ) na studiach II° stacjonarnych i niestacjonarnych /zaocznych/  kierunku fizjoterapia, oraz  na studiach II° stacjonarnych kierunku kosmetologia  w semestrze 3 i 4  - w  roku akad. 2017/2018


 Zarządzenie nr 33/2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


Zarządzenie nr 28/2016/2017 z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 26/2016/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku

W sprawie: zapisu na przedmiot  Biochemia – realizowanegosemestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  dla studentów II i III r studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu powtarzających ten przedmiot.


Aneks z dnia 25 stycznia 2017 do Zarządzenia nr 24/2016/2017

w sprawie:    W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiówsemestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  kierunków:  fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 25/2016/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia    niestacjonarnych weekendowych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu


Zarządzenie nr 24/2016/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiówsemestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  kierunków:  fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 23/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  


Zarządzenie nr 22/2016/2017 z dnia 15 grudnia 2016 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 21/2016/2017 z dnia 08 grudnia 2016 roku

 W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH na studiach  I i II  stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia oraz  kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 20/2016/2017 z dnia 30 listopada 2016 roku

 W sprawie: badań lekarskich studentów Wydziału Fizjoterapii  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 17/2016/2017 z dnia 27 października 2016 roku

W sprawie:  powołania  Komisji  Stypendialnej Doktorantów Wydziału Fizjoterapii na rok akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 16/2016/2017 z dnia 27 października 2016 roku

W sprawie: powołania  Komisji  Stypendialnej Wydziału Fizjoterapii na rok akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 12/2016/2017 z dnia 21 października 2016 roku 

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych   kierunku fizjoterapia,  kosmetologia,  terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu


Zarządzenie nr 10/2016/2017 z dnia 04 października 2016 roku

 W sprawie:  zapisów studentów I roku  studiów niestacjonarnych WEEKENDOWYCH

I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA na PRZEDMIOT DO WYBORU i do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych  w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2016/2017.


Zarządzenie nr 8/2016/2017 z dnia 27 września 2016 roku

W sprawie: zapisów studentów I roku  studiów II stopnia kierunku KOSMETOLOGIA do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych  w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2016/2017.


Zarządzenie nr 7/2016/2017 z dnia 20 września 2016 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2016/2017  II roku studiów II stopnia stacjonarnych kierunku   Fizjoterapia  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 


W sprawie: zapisów studentów I roku  na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU  i do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych studiów pierwszego  stopnia  kierunków: Fizjoterapia,   Kosmetologia, Terapia zajęciowa  Wydziału  Fizjoterapii   w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2016/2017.


Zarządzenie nr 5/2016/2017 z dnia 07 września 2016 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2016/2017  kierunków studiów:  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 


 

Zapisz