X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 28/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenia Egzaminu  Dyplomowego Licencjackiego  studiów pierwszego  stopnia stacjonarnych, niestacjonarnych (ciągłych) i niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku KOSMETOLOGIA Wydziału Fizjoterapii -  w roku akademickim 2018/2019


Zarzadzenie nr 27/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych  kierunku terapia zajęciowa, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 26/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 25/2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, oraz stacjonarnych kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 20/2018/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  
l e t n i e g o  roku akad. 2018/2019 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne  WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Zarządzenie nr 19/2018/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 18/2018/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane na studiach II stopnia stacjonarnych kierunków: FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 16/2018/2019 z dnia 21 listopada 2018 roku

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


Zarządzenie nr 15/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku

W sprawie: zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH, oraz MODUŁU Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH na studiach  I i II  stopnia,  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia i  terapia zajęciowa, oraz na II roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 09/2018/2019 dnia 17 października 2018 roku

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA   w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2018/2019 na studiach I stopnia niestacjonarnych (weekendowych)  kierunku kosmetologia Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 08/2018/2019 d dnia 17 października 2018 roku

W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  (PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA – studia 5 – letnie na kierunku Fizjoterapia) w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2018/2019 na studiach 5-letnich jednolitych magisterskich  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunku fizjoterapia, studiach I stopnia stacjonarnych i  niestacjonarnych kierunku kosmetologia, oraz studiach I stopnia stacjonarnych kierunku terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu


Zarządzenie nr 05/2018/2019 z dnia 26 września 2018 roku

W sprawie: zapisów na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU, oraz do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, studentów I roku  studiów niestacjonarnych (weekendowych) I stopnia kierunku  Kosmetologia,    w  semestrze  zimowym  roku akad. 2017/2018.


Zarządzenie nr 04/2018/2019 z dnia 18 września 2018 roku

W sprawie: zapisów na PRZMIEDMIOTY DO WYBORU, do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych, oraz na ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE, studentów I roku studiów 5-letnich jednolitych mgr kierunku Fizjoterapia, studiów I stopnia kierunku Kosmetologia, studiów I stopnia kierunku Terapia zajęciowa, oraz studiów II stopnia kierunku Kosmetologia Wydziału Fizjoterapii w semestrze zimowym roku akad. 2018/2019


Zarządzenie nr 03/2018/2019 z dnia 18 września 2018 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  zimowego  roku akad. 2018/2019  dla I roku studiów, kierunków Wydziału Fizjoterapii:

  • Fizjoterapia – studia 5 – letnie jednolite mgr  stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
  • Fizjoterapia - studia II°   - stacjonarne
  • Kosmetologia - studia I°   - stacjonarne i niestacjonarne (ciągłe)
  • Kosmetologia - studia II°   - stacjonarne
  • Terapia zajęciowa - - studia I°   - stacjonarne
     
  • treść zarządzenia

Zarządzenie nr 02/2018/2019 z dnia 18 września 2018 roku

W sprawie:   zapisów  na zajęcia  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  zimowego  roku akad. 2018/2019 kierunków studiów: Fizjoterapia – 5 – letnie jednolite mgr stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne, Fizjoterapia II stopnia stacjonarne, Kosmetologia II stopnia stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII


Zarządzenie nr 01/2018/2019 z dnia 13 września 2018 roku

W sprawie: powołania OPIEKUNA  pierwszych roczników studiów  I°, II°, oraz 5-letnich jednolitych mgr kierunków prowadzonych na Wydziale Fizjoterapii – od roku akademickiego 2018/2019.ARCHIWUM

Zapisz