X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Informacje dla Studentów

 W zakładce Zarządzenia Dziekana dostępne jest zarządzenie nr 33/2016/2017 dotyczące ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Fizjoterapii wszystkich lat studiów.


UWAGA STUDENCI STUDIÓW II st. 

W zakładce Zarządzenia Dziekana umieszczone jest Zarządzenie nr 28/2016/2017 dot.  realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia Wydziału Fizjoterapii w roku akad. 2016/2017


 

WSKAZÓWKI EDYTORSKIE DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH

WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE DO PISANIA PRAC MAGISTERSKICH


UWAGA! Studenci II i III roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia.

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 26 dot. zapisu na przedmiot  Biochemia – realizowanego w  semestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  dla studentów II i III r studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku fizjoterapia, Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu powtarzających ten przedmiot.


UWAGA!

w zakładce Zarządzenia Dziekana Aneks do Zarządzenia 24/2016/2017 dot. § 2  - zmiany terminu zapisów do grup studenckich  dla studentów    I    rok  II°   /mgr/  stacj.   Kierunku Fizjoterapia.UWAGA  STUDENCI  
I stopnia  niestacjonarnych weekendowych studiów

kierunku kosmetologia

W ZAKŁADCE Zarządzenia Dziekana 

informacja dot. realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017


UWAGA STUDENCI  wszystkich lat i kierunków studiów!

W ZAKŁADCE Zarządzenia Dziekana 

informacja dot. zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiówsemestrze  l e t n i m  roku akad. 2016/2017  kierunków:  fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu.W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE  realizowane na studiach II  stopnia stacjonarnych kierunków:  FIZJOTERAPIA i KOSMETOLOGIA – w   semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  - patrz zakładka Zarządzenia Dziekana, Zarządzenie nr 22/2016/2017

W sprawie: zapisów studentów na SEMINARIUM MAGISTERSKIE realizowane  na studiach niestacjonarnych (zaocznych – weekendowych)  II  stopnia kierunku FIZJOTERAPIA w  semestrze 2-gim (letnim) roku akad. 2016/2017  - patrz zakładka Zarządzenia Dziekana, Zarządzenie nr 23/2016/2017


 UWAGA!

W zakładce Zarządzenia Dziekana proszę przeczytać Zarządzenie nr 21/2016/2017 dot. zapisów na realizację  PRZEDMIOTÓW  DO  WYBORU, ŚCIEŻEK SPECJALIZACYJNYCH na studiach  I i II  stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych  kierunków: fizjoterapia, kosmetologia oraz  kierunku terapia zajęciowa Wydziału Fizjoterapii - w semestrze letnim  roku akad. 2016/2017


UWAGA!

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 20/2016/2017 w zakładce Zarządzenia Dziekana


UWAGA ! SZKOLENIE BHP

STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU FIZJOTERAPII
WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

 W dniu 13 stycznia 2017 r. (piątek) w godz. 13.00 – 15.00 w sali 2/8  budynku p-4  - odbędzie się dodatkowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia w tygodniu „0”.

 Dziekanat Wydziału Fizjoterapii


W sprawie: realizacji  przedmiotu  KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA  w semestrze pierwszym (zimowym) roku akademickiego 2016/2017 na studiach I stopnia  stacjonarnych i  niestacjonarnych   kierunku fizjoterapia,  kosmetologia,  terapia zajęciowa  Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu - w zakładce "Zarządzenia Dziekana"


UWAGA ! SZKOLENIE BHP

STUDENCI I ROKU WYDZIAŁU FIZJOTERAPII WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW

 W dniu 16 października br. (niedziela) w godz. 16.45 – 19.45 w sali 2/4  budynku p-4  - odbędzie się dodatkowe obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku, którzy nie odbyli tego szkolenia w tygodniu „0”.


Zarządzenie nr 10/2016/2017 z dnia 04 października 2016 roku

W sprawie:  zapisów studentów I roku  studiów niestacjonarnych WEEKENDOWYCH
I stopnia kierunku KOSMETOLOGIA na PRZEDMIOT DO WYBORU i do wybranego MODUŁU zajęć dydaktycznych  w  semestrze  z i m o w y m  roku akad. 2016/2017.


INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  I°
WYDZIAŁU  FIZJOTERAPII z roku akad. 2015-2016


UWAGA!!

Bardzo prosimy studentów I roku studiów II stopnia kierunku KOSMETOLOGIA
o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 8/2016/2017 dotyczącym zapisów do wybranego Modułu.

docx Zarządzenie nr 8/2016/2017


 INFORMACJA  DLA  ABSOLWENTÓW STUDIÓW  II° /magisterskich/
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z roku akad. 2015-2016


DYŻURY OPIEKUNÓW POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW STUDIÓW

w roku akademickim 2016/2017

Rocznik I, I° i II°, wszystkie kierunki      -  dr Iwona Wilk
(Katedra Kosmetologii, pok. 3/32 paw. P-4)

Czwartki         09.00 – 10.00

 Rocznik II, studia I i II°, wszystkie kierunki – dr Łukasz Pawik
(Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, pok. 2/43, paw. P-4)

Czwartki             12.00 – 13.30

 Rocznik III, studia I i II°, wszystkie kierunki – dr Lucyna Górska-Kłęk
(Katedra Kosmetologii, pok. 3/55, paw. P-4)

piątki        12.00 - 13.00


UWAGA!

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 7/2016/2017 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zapisów studentów II roku II st. do grup studenckich.


UWAGA!

W zakładce "Zarządzenia Dziekana" Zarządzenie nr 6/2016/2017 z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zapisów studentów I roku  na  PRZEDMIOTY  DO  WYBORU.


Informacja dla studentów studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych/


Informacja dla studentów I roku studiów I stopnia /licencjackich/ stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akad. 2016/2017


Zarządzenie nr 5/2016/2017 z dnia 07 września 2016 roku

W sprawie:   zapisów  do grup studenckich  w celu realizacji planu i programu studiów  semestru  z i m o w e g o  roku akad. 2016/2017  kierunków studiów:  Fizjoterapia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/,  Kosmetologia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne /ciągłe/, Terapia zajęciowa I stopnia: stacjonarne WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 


Informacjadla studentów, którzy rozpoczęli studia na Wydziale Fizjoterapii w roku 2015/2016


Informacja (procedura) dotycząca przepisywania ocen


UWAGA: studenci studiów WEEKENDOWYCH (zaocznych)

Wydziału Fizjoterapii

DYŻURY  DZIEKANATU  W SOBOTY  GODZ. 10.00 – 12.00

Październik 2016
01 październik
15 październik
29 październik 

Listopad 2016
05 listopad
19 listopad
  
Grudzień 2016
03 grudzień
17 grudzień 

Styczeń 2017
14 styczeń
 28 styczeń

Luty 2017
11 luty
25 luty

Marzec 2017
 
11 marzec
25 marzec

Kwiecień 2017
 
8 kwiecień
22 kwiecień

Maj 2017
13 maj 
27 maj

Czerwiec 2017
10 czerwiec 

pok. 2/27, 2/26        tel.: 71 347 30 73
adres e-mail: iwona.dobrzanska@awf.wroc.pl


Dziekanat Wydziału Fizjoterapii
Adres: 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 (Pawilon P-4)dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl

 Studia stacjonarne II° kierunek fizjoterapia, I°i  Ikierunek kosmetologia  
tel. 71 347-3028, pok. 2/26

 Studia stacjonarne I° kierunek fizjoterapia, terapia zajęciowa
tel. 71 347-3078, pok. 2/26

 Studia niestacjonarne I° i II° kierunek fizjoterapia, I° kierunek kosmetologia
tel. 71 347-3073, pok. 2/27

 Praktyki studenckie
tel./fax 71347-3029, pok. 2/29

 Przewody naukowe
tel. 71 347-3071, pok. 2/37

 Studia doktoranckie
tel. 71 347-3079, pok. 2/36


 

 

Zapisz