X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 11/2018/2019 z dnia 14.11. 2018 r.

W sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2018/2019


Aneks nr 1 z dnia 14.11. 2018 r. do Zarządzenia nr 31/2017/2018 z dnia 29.01. 2018 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 10/2018/2019 z dnia 31.10. 2018 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 9/2018/2019 z dnia 23.10. 2018 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 8/2018/2019 z dnia 23.10. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej” przez studentów III roku studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studiów stacjonarnych Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 6/2018/2019 z dnia 03.10. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich roczników studiujących na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 5/2018/2019 z dnia 27.09. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 4/2018/2019 z dnia 19.09. 2018 r.

w sprawie: powołania Pełnomocników Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego


Zarządzenie nr 3/2018/2019 z dnia 18.09. 2018 r.

w sprawie: zapisów do grup w celu realizacji planu i programu studiów semestru  zimowego przez studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 2/2018/2019 z dnia 17.09. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 1/2018/2019 z dnia 13.09. 2018 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I° i II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego  w roku akademickim 2018/2019ARCHIWUM