X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Dydaktyka

Informacje dla studentów

Uchwała nr 25/2018/2019 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 08.11.2018 r.

W sprawie: określenia szczegółowych warunków zaliczenia, powtarzania semestru oraz ustalenia wysokości dopuszczalnego deficytu punktowego na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Informacja o nieczynnym Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego w dniu 02.11. 2018 r.


Uprzejmie informujemy, iż nastapiła zmiana terminu sobotniego dyżuru Dziekanatu Wydziału Wychowania Fizycznego dla studentów studiów niestacjonarnych z dnia 10.11. 2018 r. na  dzień 03.11. 2018 r.


Informacja o zawieszonych dyżurach władz Wydziału WF w okresie urlopowym


Informacja o nieczynnym Dziekanacie obsługującym studentów w dniach 30.04. - 04.05. 2018 r.


Informacja dla studentów III roku, I stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne i Turystyka i Rekreacja - studia stacjonarne


Informacja Centrum Języków Obcych z dnia 09.01. 2018 r. dotycząca obowiązkowego testu kwalifikacyjnego z języka obcego

  •  Treść informacji                                                                                                                                                       

Informacja dotycząca studenckich praktyk zawodowych oraz organizacji obozów i zajęć terenowych dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja - zmiana godzin urzędowania dr Anny Malskiej-Śmiałowskiej (informacja z dnia 16.02. 2018 r.)


 Ogłoszenie Prodziekana ds. Nauki

w sprawie: konkursu na najlepsze prace magisterskie napisane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku 2017


 Informacja z Centrum Języków Obcych


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2016/2017 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Informacja dotycząca ostatniego w roku akademickim 2016/2017 szkolenia  z zakaresu BHP


Informacja dotycząca multimedialnych prezentacji specjalności realizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego


Informacja dotycząca likwidacji grup na studiach niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne


 Decyzja Kolegium Dziekańskiego Wydziału Wychowania Fizycznego  z dnia 09.02. 2016 r.


Zasady edytorskie przygotowania pracy licencjackiej dla kierunku Wychowanie Fizyczne na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2015/2016 na kierunku Turystyka i Rekreacja


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015- korekta z dnia 10.06. 2015 r.
(dot. kierunku Wychowanie Fizyczne- szczegółowe zasady egzaminu licencjackiego - str. nr 2)

Załączniki do szczegółowych zasad egzaminu licencjackiego pozostają bez zmian


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015 - korekta z dnia 11.05. 2015 r. (dot. kierunku Wychowanie Fizyczne)


Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2014/2015


Zasady edytorskie przygotowania pracy magisterskiej na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zarządzenie  Rektora AWF Wrocław nr 21/2014 z dnia 7 maja 2014 r.


Przedmioty i specjalności realizowane na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2013/2014