X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

Studia

Aktywność w procesie starzenia

Aktywność w Procesie Starzenia (Wydział Fizjoterapii)

STUDIA II STOPNIA - 2-letnie magisterskie

NIESTACJONARNE

aws1.jpg

AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA to nowa oferta kształcenia na Wydziale Fizjoterapii oraz odpowiedź na współczesne trendy demograficzne i potrzeby rynku pracy. Istnieje pilna konieczność wykształcenia specjalistów zajmujących się promocją zdrowia osób starszych oraz poprawą jakości ich życia. Dbałość o zdrowie, odpowiednia dieta, poprawa sprawności fizycznej i umysłowej to warunek niezbędny do rozwiązywania problemów starzejących się społeczeństw.

AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia posiadających dyplom licencjata w zakresie obszaru wiedzy: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz obszaru wiedzy nauk społecznych – dyscyplina nauk: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zarządzaniu.

 Cel studiów

Wykształcenie kadry specjalistów zajmujących się utrzymaniem sprawności psychofizycznej osób starszych oraz osób wkraczających w okres starości i starzenia. Absolwenci  zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na działania w sferze wieloaspektowej  poprawy jakości życia człowieka starego, spowolniania procesów inwolucyjnych związanych ze starzeniem, oraz zachowania jak najdłużej i na jak najwyższym poziomie wskaźników zdrowotnych związanych z aktywnością fizyczną, psychiczną i społeczną.

 W ramach kierunku AKTYWNOŚĆ W PROCESIE STARZENIA można wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych
 • Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych

Specjalność Postępowanie w dysfunkcjach narządu ruchu osób starszych doskonale wpisuje się w aktualne wyzwania demograficzne w zakresie szczególnej dbałości o stan funkcjonalny narządu ruchu osoby starszej oraz postępowania w sytuacji jego dysfunkcji. Jest odpowiedzią na walkę ze zmniejszoną aktywnością fizyczną osób, które na skutek zakończenia aktywności zawodowej muszą zmienić swój tryb życia. Wspomaganie sfery zdrowia fizycznego narządu ruchu pozwoli na utrzymanie jak najdłużej i w jak najwyższej formie sprawności fizycznej osób starszych. Absolwent, na bazie umiejętności oceny stanu funkcjonalnego, predyspozycji psychicznych, będzie potrafił  dobrać odpowiednią formę i intensywność aktywności fizycznej. Będzie posiadał umiejętności sterowania aktywnością fizyczną w sytuacji ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności.

Specjalność Postępowanie w chorobach wewnętrznych osób starszych doskonale wpisuje się w aktualne wyzwania demograficzne w zakresie szczególnej dbałości o stan funkcjonalny zaburzony na skutek chorób wewnętrznych. Absolwent poprzez opanowanie umiejętności oceny stanu psychicznego i zaburzeń wynikających z istniejącego procesu chorobowego będzie potrafił dobrać różnorodne modele postępowania aby wspomóc jakość życia osoby starszej. Zapobiegać będzie wykluczeniu osoby starszej i przywróci poczucie bycia potrzebnym.

 

aws2.jpg aws3.jpg

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał wiedzę, umiejętności potrzebne do wykrycia, określenia i rozwiązywania problemu osoby starszej. Wiedza w zakresie medycyny, psychologii, pozwoli na wychwycenie i określenie problemu zdrowotnego. W zakresie socjologii, komunikacji interpersonalnej na wychwycenie problemu w sferze rodzinnej i  społecznej. Wiedza specjalistyczna, umiejętności praktyczne i kompetencje pozwolą stosować działania promujące zdrowe starzenie z osobami zdrowymi, osobami z dysfunkcjami i niepełnosprawnymi, przede wszystkim jako działania prewencyjne w celu poprawy i utrzymania jakości życia na jak najwyższym poziomie oraz godnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Miejsce zatrudnienia

 • centra rekreacji,
 • uzdrowiska, ośrodki SPA i hotele,
 • kluby i stowarzyszeniach sportu, rekreacji i kultury fizycznej,
 • zakłady opieki społecznej,
 • domy "spokojnej starości", hospicja,
 • ośrodki, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się edukacją i promocją zdrowia
 • własna działalność gospodarcza

 Kompetencje zawodowe

 • nadzorowanie stanu funkcjonalnego osoby starszej,
 • wspomaganie sfery zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • umiejętność doboru odpowiedniej formy i intensywność aktywności fizycznej,
 • umiejętności sterowania aktywnością fizyczną w sytuacji ograniczeń wynikających z choroby czy niepełnosprawności,
 • poradnictwo dla osób starszych w obszarach zdrowia, edukacji, ekonomii, kultury.

 

aws4.jpg

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziekanacie Wydziału:

 • e-mail: dziekanat.fizjoterapii@awf.wroc.pl
  studia stacjonarne i niestacjonarne:
  tel. 71 347 3080
  fax: (0-71) 347 3081
  i Komisji Rekrutacyjnej
  e-mail:
  rekrutacja@awf.wroc.pl

  tel. 71 347 3274, 71 347 3561
 • Adres Wydziału Fizjoterapii
  Pawilon nr 4 teren Stadionu Olimpijskiego
  Al. I.J. Paderewskiego 35
  51 – 612 Wrocław