X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Prenumerata/subscription

Sale and subscribtions

The price of annual subscription (four issues) for individual sub­scribers is PLN 54 and PLN 110 for institutions. All subscriptions are payable in advance. Subscribers are requested to send payment with their order whenever possible. The orders should be sent to the Editorial Office: e-mail: hum_mov@awf.wroc.pl or
Human Movement Editorial Office
University School of Physical Education
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław, Poland

The issues of the journal are sent by post after receiving the appropriate transfer to the account:

BPH PBK S.A. O/Wrocław 
42 1060 0076 0000 3210 0014 7743
Akademia Wychowania Fizycznego
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, Poland
with the note: Human Movement subscription.

We ask the subscribers to give correct and clearly written addresses to which the journal is to be sent. Single copies can be ordered in the same way, by transferring PLN 16 (individual subscribers) and PLN 30 (institutions) to the above mentioned account.


Cena rocznej prenumeraty (cztery numery) dla odbiorców in­dy­widualnych w kraju wynosi 54 zł brutto, dla instytucji 110 zł brutto. Zamówienie wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty należy przesłać na adres mailowy: hum_mov@awf.wroc.pl lub
Redakcja czasopisma Human Movement
Akademia Wychowania Fizycznego
al. I.J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław

Numery czasopisma wysyłamy pocztą po otrzymaniu od­po­wied­niej wpłaty na konto:

BPH PBK S.A. O/Wrocław 
42 1060 0076 0000 3210 0014 7743
Akademia Wychowania Fizycznego 
al. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław 
z dopiskiem: Prenumerata Human Movement.

Prosimy zamawiających o bardzo wyraźne podawanie adresów, pod które należy wysyłać zamawiane egzemplarze czasopisma. Pojedyncze egzemplarze można zamówić w ten sam sposób, wpłacając 16 zł brutto (odbiorca indywidualny) i 30 zł brutto (instytucja) na podane konto.