X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Informacje

ROZPRAWY NAUKOWE AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU
kwartalnik, ISSN 0239-4375  rozprawynaukowe@awf.wroc.pl

Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące różne dziedziny społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji.
Czasopismo w nowej formule, po kilkuletniej przerwie, ukazuje się od 2007 roku. W rankingu czasopism MNiSW w 2015 roku otrzymało 8 punktów. Jest indeksowane w bazach Index Copernicus, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz EBSCO.
Do druku przyjmowane są artykuły zarówno w języku polskim, jak i w językach kongresowych, przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie czasopisma.
Publikując w Rozprawach Naukowych, Autorzy mogą się dzielić wynikami swoich badań i popularyzować swój dorobek naukowy.
Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009

Artykuły należy zgłaszać za pomocą panelu redakcyjnego Editorial System   ZGŁOŚ SWÓJ ARTYKUŁ


Zapraszamy do wzięcia udziału w III Krajowej Koferencji Naukowo-Szkoleniowej

SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA – MEDIA
Wrocław, 25-27 wrzesień 2017 r.
kknslogo.jpg
ZAPROSZENIE  
KOMUNIKAT   

 

AKTUALNY NUMER

 rn_55_okladka.jpg


Rozprawy Naukowe 55(2016)  


REDAKTOR NACZELNY
prof. dr hab. Andrzej Pawłucki 

RADA NAUKOWA 
prof. Georg Anders – German Sport University, Cologne, Germany
prof. dr hab. Eugeniusz Bolach – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Poland
prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. – Matej Bel University, Banská Bystrica, Slovakia
prof. dr hab. Kazimierz Doktór – Uniwersytet Łódzki, Poland
prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Poland
prof. Stefan Grössing – University of Salzburg, Austria
prof. Hannu Itkonen – University of Jyväskylä, Finland
doc. PhDr. Soňa Jandová, PhD. – Technical University of Liberec, the Czech Republic
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Poland

prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Poland
prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Poland
ks. prof. Stanisław Kowalczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poland
prof. PaedDr. Milada Krejčí, CsC. – University of Physical Education and Sport Palestra, Prague, the Czech Republic
prof. dr hab. Józef Lipiec – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
prof. dr hab. Wojciech Lipoński – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poland
prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Poland
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Poland
prof. Yevhen Prystupa – Lviv State University of Physical Culture, Ukraine
prof. dr hab. Andrzej Szmajke – Uniwersytet Opolski, Poland
prof. PhDr. Valérie Tóthová – University of South Bohemia in České Budějovice, the Czech Republic
prof. PhDr. Hana Válková – Masaryk University, Brno, the Czech Republic
prof. Peter Weinberg – Niemcy

prof. dr hab. Stanisław Żak – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poland

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr hab. Wojciech Cieśliński, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr hab. Piotr Oleśniewicz (AWF Wrocław)
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr Anna Romanowska-Tołłoczko (AWF Wrocław)
prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski (AWF Wrocław)
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. nadzw. (AWF Wrocław)
dr Rafał Szubert (AWF Wrocław)
dr hab. Marta Wieczorek, prof. nadzw. (AWF Wrocław) 

REDAKTOR STATYSTYCZNY
mgr Małgorzata Kołodziej

ADRES REDAKCJI
Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
P2, pok. 159
tel. 71 347 30 49
rozprawynaukowe@awf.wroc.pl

REGULAMIN i PROCEDURY RECENZOWANIA

OŚWIADCZENIA
Licencja 
Oświadczenie głównego autora 
Zgoda ne wykorzystanie ilustracji  
Zgoda na publikację wizerunku  

ARKUSZ RECENZENCKI
Arkusz oceny