X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Wielofunkcyjna hala sportowa

tel. (0-71) 347-3388 Gospodarz obiektu pok. 37
tel. (0-71) 347-3398 Siłownia w godz. 15.00 - 21.00 w soboty 15.00 - 18.00
fax (0-71) 347-3278
e-mail: hala@awf.wroc.pl
Działalność
 • Dydaktyka na Studiach Dziennych, Wieczorowych, Zaocznych, Podyplomowych i 2-letnich Studiach Magisterskich Uzupełniających.
 • Komercja: organizacja zawodów sportowych, rozgrywki I-ej i II-ej Ligi w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz w piłkę nożną halową, Olimpiady Sportowe, Mistrzostwa Polski w Judo, Karate i Teakwondo, Turnieje Bokserskie, Międzynarodowe i Krajowe Zawody w Szermierce, Międzynarodowe i Krajowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej, Turnieje i Konkursy Tańca Towarzyskiego, Międzypaństwowe i Krajowe mecze w Korfballa i Piłkę Ręczną, Targi.
 • Wuefalia, Festiwale Nauki Polskiej, Zjazdy, Seminaria, Konferencje Naukowe, Kursokonferencje.
Sale
 • Sala do gier zespołowych o pow. 1800 m2 (44,10 m x 40,50 m)
  z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, piłki koszowej, piłki siatkowej, piłki nożnej halowej, z trybunami na 195 osób - wyposażenie kompletne
 • Sala sportów walki o pow. 1100 m2 (42,00 m x 26,00 m)
  z trybunami na 290 osób, z nagłośnieniem, z siłownią o pow. 55 m2 (11,00 m x 5,00 m) na 10 osób, oddzielne szatnie z kompletnymi węzłami sanitarnymi - wyposażenie kompletne.
 • Mała sala sportów walki o pow. 300 m2 (17,00 m x 17,00 m)
  z matą Tatami o pow. 100,00 m2
 • Sala szermierki o pow. 400 m2 (24,50 m x 16,30 m)
  z sześcioma planszami - wyposażenie kompletne
 • Siłownia o pow. 250 m2 (17,00 m x 14,50 m)
 • Sala seminaryjna nr 1 o pow. 75 m2 na około 40 osób
  wyposażenie: TV, video, rzutnik pisma, 2 ekrany
 • Sala seminaryjna nr 2 o pow. 44 m2 na około 30 osób
  wyposażenie: TV, video, DVD, rzutnik pisma, 1 ekran
 • Sala seminaryjna nr 3 o pow. 44 m2 na około 30 osób
  wyposażenie: TV, video, rzutnik pisma, 1 ekran
Regulamin
 1. Właścicielem Wielofunkcyjnej Hali Sportowo – Dydaktycznej, zwanej w treści regulaminu obiektem sportowym, jest Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 2. Obiekt sportowy jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, treningów, zawodów sportowych, badań naukowych, konferencji metodyczno – szkoleniowych, konsultacji, zajęć rekreacyjno – sportowych uzgodnionych przez użytkownika obiektu z Władzami Akademii Wychowania Fizycznego.
 3. Opiekę nad obiektem sportowym sprawują Kierownik i Gospodarz Obiektu.
 4. Użytkownicy obiektu winni podporządkować się wskazówkom i uwagom Kierownika lub Gospodarza Obiektu.
 5. Wstęp i przebywanie w salach ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w stroju i obuwiu sportowym. Obuwie całodzienne musi być zmienione na czyste obuwie sportowe bezpośrednio po wejściu na salę ćwiczeń.
 6.  Wstęp i przebywanie na sali ćwiczeń bez prowadzącego ćwiczenia, treningi, zawody, badania, konferencje i inne zajęcia grupowe jest zabronione.
 7. Prowadzenie zajęć, treningów, zawodów itp. na parkiecie w „kolcach”, trampko-korkach, i korkach jest bezwzględnie zabronione.
 8. Za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach obiektu sportowego Akademia Wychowania Fizycznego nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Obiekt sportowy czynny jest codziennie zgodnie z aktualnymi grafikami wykorzystania sal ćwiczeń.
 10. Prowadzący zajęcia muszą, przed ich rozpoczęciem, każdorazowo wpisać swoją obecność do Książki Eksploatacji Obiektu, znajdującej się na portierni obiektu.
 11. Klucze do poszczególnych pomieszczeń obiektu pobiera i oddaje za pokwitowaniem prowadzący zajęcia.
 12. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje zachowanie ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu. Po zakończeniu zajęć do użytkowników obiektu należy uporządkowanie sprzętu sportowego.
 13. Prowadzący zajęcia obowiązany jest sprawdzić stan techniczny sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały okres pobytu w obiekcie sportowym.
 14. Użytkownicy mogą zgłaszać swoje wnioski i uwagi u Gospodarza Obiektu, lub w Książce Eksploatacji Obiektu.
 15. Zabrania się palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania alkoholu, a także przebywania w stanie nietrzeźwym w pomieszczeniach obiektu.
 16. Zabrania się prowadzenia handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, prowadzenia zbiórek itp. bez stosownych zezwoleń.
 17. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt.

    UWAGA!!

    Nie wymienienie w niniejszym Regulaminie innych obowiązujących przepisów, w tym
    zakresie, nie zwalnia użytkowników od ich przestrzegania.