X

Zapisz się

Wypisz się

Wypełnij formularz, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wypełnij formularz, aby zrezygnować z naszego newslettera.

A

A

A

A

Citius Altius FortiusAkademia Wychowania Fizycznego

AWF - Logo

O uczelni

Cennik wynajmu obiektów sportowych

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław

CENNIK
wynajmu obiektów sportowych i dydaktycznych w 2018 r.

Cennik - do pobrania

Aneks do cennika

L.p. Nazwa obiektu Cena jednostkowa
netto w zł
Uwagi
  OBIEKTY w kompleksie STADIONU OLIMPIJSKIEGO:    
I. BUDYNEK WOSS:
  1. Duża sala sportowa    
  a) wynajem na zajęcia lub treningi wraz z szatniami (2 szt.) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 90,00 za 1 godz.
  b) wynajem na zajęcia lub treningi wraz z szatniami (2 szt.) od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy (07.00-21.00) 110,00 za 1 godz.
  c) wynajem na zawody lub turnieje wraz z szatniami (4 szt.) 150,00 za 1 godz.
  d) wynajem na imprezy nie sportowe wraz z szatniami (4 szt.) 250,00 za 1 godz.
  2. Sala na balkonie na zajęcia lub treningi wraz z szatnią 80,00  
  3. Wynajem szatni (1 szt.) z łazienka na imprezy odbywające się poza obiektem lub jako dodatkowa w obiekcie:    
  a) do 5 godz. 60,00 ryczałt
  b) powyżej 5 godz. 100 00 ryczałt
II. BOISKO BASEBALLU:
  1. Wynajem na treningi, bez szatni 70,00 za 1 godz.
  2. Wynajem na mecze, bez szatni 90,00 za 1 godz.
  3. Wynajem na imprezy rekreacyjne typu piknik do 100 uczestników (powyżej 100 uczestników wycena obiektu będzie dokonywana indywidualnie) 800,00 za 1 dzień
  4. Wynajem boiska na przygotowanie do imprezy rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za 1 dzień za każdy dzień korzystania
III. PARKING NA TERENIE PÓL MARSOWYCH:
  1. Wynajem na cele parkingu samochodowego na potrzeby imprezy organizowanej w Kompleksie Stadionu 2.000,00 za 1 dzień
  2. Wynajem na imprezy sportowe 2.500,00 za 1 dzień
  3. Wynajem terenu na imprezy rekreacyjne zamknięte np. typu piknik:    
  - do 600 uczestników 3.500,00 za 1 dzień
  - 601-999 uczestników 4.500,00 za 1 dzień
  - 1000-1500 5.000,00 za 1 dzień
  - powyżej 1500 - indywidualna wycena    
  4. Wynajem terenu na imprezy, koncerty lub imprezy rekreacyjne o charakterze imprez masowych 10.000,00 za 1 dzień
  Wynajem terenu na przygotowanie do imprezy lub koncertu lub sprzątania po imprezie lub koncercie ½ ceny za 1 dzień imprezy za każdy dzień korzystania
IV. WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA:
  1. Hala zespołowych gier sportowych:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 120,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 150,00 za 1 godz.
  c) wynajem na mecze lub inne imprezy sportowe z 3 szatniami 280,00 za 1 godz.
  d) wynajem dodatkowej 1 szatni na czas meczu lub innej imprezy sportowej 80,00 za imprezę
  e) wynajem na zawody sportowe wraz z holem i szatniami (4 szt.) 2.500,00 za 1 dzień
  f) wynajem na zawody sportowe wraz z holem, szatniami (4 szt.) oraz salami konferencyjnymi (nr 15c, 24) 3.000,00 za 1 dzień
  g) wynajem na inne imprezy niesportowe wraz z holem i szatniami (4 szt.) 3.500,00 za 1 dzień
  h) wynajem na inne imprezy niesportowe wraz z holem, szatniami (4 szt.) oraz salami konferencyjnymi (nr 15c, 24) 4.000,00 za 1 dzień
  i) wynajem na przygotowanie do imprezy 1/2 ceny za
1 dzień imprezy
za każdy dzień korzystania
  2. Sala szermierki:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 90,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 110,00 za 1 godz.
  c) wynajem na zawody wraz z szatnią 120,00 za 1 godz.
  d) wynajem na inne imprezy z szatnią 1.200,00 1 dzień
  3. Sala boksu:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 90,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekend 110,00 za 1 godz.
  c) wynajem na inne imprezy sportowe z 3 szatniami 120,00 za 1 godz.
  d) wynajem na zawody sportowe wraz z 3 szatniami 1.100,00 za 1 dzień
  e) wynajem na inne imprezy niesportowe z 3 szatniami 1.500,00 za 1 dzień
  4. Sala Sportów Walki:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatnią od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 120,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 150,00 za 1 godz.
  c) wynajem na mecze lub inne imprezy sportowe z 3 szatniami 280,00 za 1 godz.
  d) wynajem na zawody sportowe wraz z holem i szatniami (4 szt.) 2.500,00 za 1 dzień.
  e) wynajem na inne imprezy niesportowe wraz z holem i szatniami (4 szt.) 3.500,00 za 1 dzień
  5. Hol przy wejściu głównym na Halę Wielofunkcyjną 50.00 za 1 godz.
  Wynajem szatni z łazienką na imprezy odbywające się poza obiektem 120.00 ryczałt za 1 szatnię
V. KRYTA PŁYWALNIA:
  1. Wynajem dla klientów instytucjonalnych:    
  a) cały duży basen 550,00 za 1 godz.
  b) mały basen 165,00 za 1 godz.
  c) mały basen do korzystania dla dzieci do lat 3 185,00 za 1 godz.
  d) 1 tor wewnętrzny (szer. 2,5m) 88,00 za 1 godz.
  e) 1 tor skrajny (szer. 3,25m) 99,00 za 1 godz.
  2. Klienci indywidualni - (cena biletów/ karnetów brutto)    
  a) bilet normalny 14,00 za 1 godz.
  b) bilet ulgowy 10,00 za 1 godz.
  c) bilet rodzinny (dla 3 lub więcej osób - od osoby) 10,00 za 1 godz.
  d) bilet promocyjny - koszty (dla studentów AWF i UTW AWF) 6,00 za 1 godz.
  e) karnet semestralny 12,00 z ł x 20 wejść 240,00 semestr
  f) karnet semestralny ulgowy 9,00 zł x 20 wejść 180,00 semestr
  g) karnet promocyjny 5,00 zł x ilość wejść (dla studentów AWF i UTW AWF)    
  Ulgi i zniżki:
do zakupu ulgowych wejściówek indywidualnych upoważnieni są:
- dzieci, młodzież szkolna i studencka za okazaniem legitymacji.
- pracownicy, emeryci i renciści AWF we Wrocławiu (za okazaniem legitymacji służbowej)
- osoby niepełnosprawne po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
Sprzedaż zbiorowa dla szkół powszechnych na pływanie dla dzieci i młodzieży objęta jest 20% zniżką przez cały dzień.
   
VI. KOMPLEKS NAUKOWO - DYDAKTYCZNY P-5:
  1. Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią*    
  a) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i o świetleniem na mecz ligowy 260,00 za 1 godz.
  b) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i bez o świetlenia na mecz ligowy 220,00 za 1 godz.
  c) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na mecz kontrolny 200,00 za 1 godz.
  d) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na mecz kontrolny 180,00 za 1 godz.
  e) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 180,00 za 1 godz.
  f) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 150,00 za 1 godz.
  g) Dodatkowa szatnia 40,00 ryczałt
  h) Na imprezy sportowo - rekreacyjne wraz z o świetleniem 3.000,00 za 1 dzień
  i) Na imprezy sportowo - rekreacyjne bez o świetlenia 2.500,00 za 1 dzień
  j) Przygotowanie do imprezy rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za 1 dzień za każdy dzień korzystania
  2. Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią*    
  a) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i o świetleniem na mecz ligowy 280,00 za 1 godz.
  b) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla s ędziów) i bez o świetlenia na mecz ligowy 240,00 za 1 godz.
  c) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na mecz kontrolny 220,00 za 1 godz.
  d) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na mecz kontrolny 200,00 za 1 godz.
  e) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 200,00 za 1 godz.
  f) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 170,00 za 1 godz.
  g) Niepełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 170,00 za 1 godz.
  h) Niepełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 150,00 za 1 godz.
  i) Na imprezy sportowo - rekreacyjne wraz z o świetleniem 3.000,00 za 1 dzień
  j) Na imprezy sportowo - rekreacyjne bez o świetlenia 2.500,00 za 1 dzień
  k) Przygotowanie do imprezy rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za
1 dzień
za każdy dzień korzystania
  3. Boisko o nawierzchni tartanowej (poliuretanowej)*    
  a) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i o świetleniem na mecz ligowy 250,00 za 1 godz.
  b) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i bez o świetlenia na mecz ligowy 220,00 za 1 godz.
  c) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na mecz kontrolny 200,00 za 1 godz.
  d) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na mecz kontrolny 180,00 za 1 godz.
  e) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 160,00 za 1 godz.
  f) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 140,00 za 1 godz.
  g) Niepełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 120,00 za 1 godz.
  h) Niepełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 100,00 za 1 godz.
  i) Na imprezy sportowo - rekreacyjne wraz z o świetleniem 2.500,00 za 1 dzień
  j) Na imprezy sportowo - rekreacyjne bez o świetlenia 2.000,00 za 1 dzień
  k) Przygotowanie do imprezy rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za
1 dzień
za każdy dzień korzystania
  4. Boisko o nawierzchni piaszczystej*    
  a) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i o świetleniem na mecz ligowy 225,00 za 1 godz.
  b) Pełnowymiarowe wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) i bez o świetlenia na mecz ligowy 200,00 za 1 godz.
  c) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na mecz kontrolny 180,00 za 1 godz.
  d) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na mecz kontrolny 170,00 za 1 godz.
  e) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 150,00 za 1 godz.
  f) Pełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 130,00 za 1 godz.
  g) Niepełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i o świetleniem na trening 100,00 za 1 godz.
  h) Niepełnowymiarowe wraz z 2 szatniami i bez o świetlenia na trening 90,00 za 1 godz.
  i) Na imprezy sportowo - rekreacyjne wraz z o świetleniem 2.250,00 za 1 dzień
  j) Na imprezy sportowo - rekreacyjne bez o świetlenia 1.800,00 za 1 dzień
  k) Przygotowanie do imprezy rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za
1 dzień
za każdy dzień korzystania
  5. Teren zielony przyległy do boiska tartanowego*    
  a) Na imprezy cateringowo - rekreacyjne 2.000,00 za 1 dzień
  b) Przygotowanie imprezy cateringowo - rekreacyjnej lub sprzątania po imprezie ½ ceny za
1 dzień
za każdy dzień korzystania
  6. Hala gier sportowych    
  a) Na mecze wraz z 3 szatniami (dwie dla zawodników, jedna dla sędziów) 200,00 za 1 godz.
  b) Na treningi wraz z 1 szatni ą 150,00 za 1 godz.
  c) Na imprezy sportowe 2.000,00  
  d) Na imprezy niesportowe 2.500,00 za 1 dzień
  e) Przygotowanie do imprezy lub sprzątania po imprezie ½ ceny za
1 dzień
za 1 dzień za każdy dzień korzystania
  7. Siłownia    
  a) Wynajem dla grup zorganizowanych z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje (z 1 szatni ą) 120,00 za 1 godz.
  8. Sauna    
  a) Wynajem dla grup zorganizowanych z osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje (z 1 szatni ą) 150,00 za 1 godz.
VII. OBIEKTY SPORTOWE przy ul. Witelona 25a:
  1. Hala gier sportowych lub sala lekkoatletyczna:    
  a) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 100,00 za 1 godz.
  b) wynajem na treningi lub zajęcia wraz z szatni ą od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-21.00 oraz weekendy 120,00 za 1 godz.
  c) wynajem na zawody lub turnieje wraz z szatniami (2 szt.) 150,00 za 1 godz.
  d) wynajem na imprezy niesportowe wraz z szatniami (2 szt.) 200,00 za 1 godz.
  e) wynajem przebieralni (1 szt.) z łazienką    
  - do 5 godz. 60,00 ryczałt
  - 5 - 12 godz. 100,00 ryczałt
  2. Sala ćwiczeń nr 89:    
  a) wynajem na zajęcia treningi wraz z szatni ą 90,00 za 1 godz.
  3. Siłownia: wynajem na trening dla grup zorganizowanych wraz z szatni ą 120,00 za 1 godz.
  4. Boisko sportowe lekkoatletyczne: 100,00 za 1 godz.
  a) wynajem boiska wraz z bieżnią na zajęcia, treningi l. a. bez szatni.    
 
  Sale wykładowe AWF:    
  a) sala do 20 miejsc 50,00 za 1 godz.
  b) sala do 50 miejsc 90,00 za 1 godz.
  c) sala do 100 miejsc 120,00 za 1 godz.
  d) sala w Pawilonie P-1 do 198 miejsc 200,00 za 1 godz.
  e) sala w Pawilonie P-4 do 200 miejsc 280,00 za 1 godz.
  Inne    
  1. Plakaty 100,00 za 1 m2 /miesiąc
  2. Banery 100,00 za 1 m2 /miesiąc
  3. Banery o pow. powyżej 5 m2 (powierzchnie nie sumują się) 75,00 za 1 m2 /miesiąc
  4. Stoiska reklamowe lub promocyjne (1 stolik + krzesełko; przy większych wycena dokonywana będzie indywidualnie) 100,00 za dzień


Cennik opłat za wjazd na teren kompleksu Stadionu Olimpijskiego

(obowiązuje od 02.08.2017 roku do odwołania)

I. Cennik jednostkowy
Lp. Rodzaj pojazdu Kwota
1. Auta osobowe (do 9 osób) 3 zł
2. Motocykle 2 zł
3. Pojazdy do 3.5 t. 4 zł
4. Pojazdy pow. 3.5 t. 6 zł
5. Autobusy 10 zł
6. Bilet ulgowy za jednorazowy wjazd - dotyczy pacjentów Creatora z kartą rabatową i osób posiadających legitymacje członkowskie KS AZS od 03.04.2017r 2 zł
II. Abonamenty i Przepustki:
Lp. Abonament miesięczny Kwota
1. Auta osobowe 50 zł
2. Auta osobowe (podmioty pozostające w stosunku prawnym z Uczelnią) 40 zł
3. Busy (pojazdy do 9 osób) 50 zł
4. Autobusy (pojazdy powyżej 9 osób) 60 zł
5. Abonament specjalny (dla pacjentów przychodni posiadających skierowanie na zabiegi do 14 dni oraz dla członków klubu KS AZS-AWF Wrocław posiadających legitymacje klubowe) 20 zł
Lp. Przepustki Kwota
1. Za wystawienie przepustki dla pracowników, studentów i firm (z wyłączeniem MCS) ,opłata jednorazowa 5 zł
III. Bezpłatnie:
Lp. Podmioty
1. Pojazdy służbowe AWF we Wrocławiu.
2. Pojazdy uprzywilejowane oraz służb technicznych (wywożące nieczystości, wod.- kan., energetyka, poczta , kurierzy , dostawcy wskazani przez dział A-G itp.), przedstawiciele służb kontrolnych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
3. Taksówki w trakcie wykonywania usługi transportu.

Uwaga:

  1. Po dokonaniu opłaty, okres pobytu na terenie kompleksu Stadionu Olimpijskiego może trwać maksymalnie do godz. 24.00. Pozostawienie pojazdu po tym czasie wiąże się z naliczeniem opłaty wg. cennika.
  2. Faktury wystawiane są w Dziale Księgowości w terminach zgodnych z ustawą o podatku VAT i na podstawie paragonu.
  3. Za wystawienie duplikatu przepustki pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł. w przypadku zmiany samochodu , oraz 40 zł. w przypadku zgubienia przepustki.
  4. Paragon należy umieścić w widocznym miejscu za szybą pojazdu!