Archiwum - Zarządzenia Dziekana Wydziału WF  - 2017/2018 r.

Zarządzenie nr 50/2017/2018 z dnia 05.09. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 48/2017/2018 z dnia 25.05. 2018 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 47/2017/2018 z dnia 25.05. 2018 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019.


Zarządzenie nr 46/2017/2018 z dnia 14.05. 2018 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów I-go roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2017/2018, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 45/2017/2018 z dnia 14.05. 2018 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Wychowanie fizyczne w środowisku naturalnym latem dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2017/2018, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 44/2017/2018 z dnia 14.05. 2018 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2017/2018, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 43/2017/2018 z dnia 09.05. 2018 r.

W sprawie: powołania opiekunów oraz terminarza rozliczenia praktyk specjalistycznych dla studentów II roku, II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne – specjalność Menedżer w Sporcie i Rekreacji, w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 42/2017/2018 z dnia 09.05. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów II roku, I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 41/2017/2018 z dnia 07.05. 2018 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego wszystkich lat studiów


Zarządzenia nr 39/2017/2018 z dnia 22.03. 2018 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 38/2017/2018 z dnia 19.03. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę specjalistyczną z Wychowania Fizycznego Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 37/2017/2018 z dnia 12.03. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę asystencką studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 35/2017/2018 z dnia 19.02. 2018 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 34/2017/2018 z dnia 19.02. 2018 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 33/2017/2018 z dnia 02.02. 2018 r. - korekta

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 32/2017/2018 z dnia 01.02. 2018 r.

W sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 31/2017/2018 z dnia 29.01. 2018 r. - korekta

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2018/2019


Zarządzenie nr 30/2017/2018 z dnia 24.01. 2018 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie” oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


Zarządzenie nr 29/2017/2018 z dnia 23.01. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru letniego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 28/2017/2018 z dnia 19.01. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 27/2017/2018 z dnia 17.01. 2018 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie nr 26/2017/2018 z dnia 15.01. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 25/2017/2018 z dnia 15.01. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 24/2017/2018 z dnia 15.01. 2018 r. - korekta z dnia 26.01. 2018 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczno-metodyczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 23/2017/2018 z dnia 11.01. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie nr 22/2017/2018 z dnia 10.01. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy rekreacji i turystyki” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie nr 21/2017/2018 z dnia 10.01. 2018 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2017/2018


Zarządzenie nr 20/2017/2018 z dnia 20.12. 2017 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczno-metodyczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


 Zarządzenie nr 19/2017/2018 z dnia 04.12. 2017 r.

W sprawie: uchwalenia Zasad przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu licencjackiego na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja, na Wydziale Wychowania Fizycznego


 Zarządzenie nr 18/2017/2018 z dnia 28.11. 2017 r.

W sprawie: realizacji specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 17/2017/2018 z dnia 27.11. 2017 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 16/2017/2018 z dnia 27.11. 2017 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 15/2017/2018 z dnia 27.11. 2017 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 14/2017/2018 z dnia 21.11. 2017 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 12/2017/2018 z dnia 30.10. 2017 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 10/2017/2018 z dnia 24.10. 2017 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego.


 Zarządzenie nr 9/2017/2018 z dnia 19.10. 2017 r.

W sprawie: realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 3/2017/2018 z dnia 20.09. 2017 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej” przez studentów III roku studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Wychowanie Fizyczne oraz studiów stacjonarnych Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2017/2018.


 Zarządzenie nr 2/2017/2018 z dnia 15.09. 2017 r. - korekta

W sprawie: zapisów na zajęcia w celu realizacji planu i programu studiów semestru zimowego przez studentów studiów I i II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Wychowania Fizycznego.


 Zarządzenie nr 1/2017/2018 z dnia 15.09. 2017 r.

W sprawie: powołania Opiekunów I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I° i II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2017/2018