Archiwum - Zarządzenia Dziekana
Wydziału Wychowania Fizycznego  - 2015/2016 r.

Zarządzenie nr 63/2015/2016 z dnia 15.06. 2016 r.

W sprawie: wpisu na praktykę  gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 62/2015/2016 z dnia 18.05. 2016 r.

W sprawie:     realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych  w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 61/2015/2016 z dnia 18.05. 2016 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017.


Zarządzenie nr 60/2015/2016 z dnia 16.05. 2016 r.

W sprawie: powołania opiekunów praktyk specjalistycznych na kierunku Wychowanie Fizyczne – specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji, w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 59/2015/2016 z dnia 13.05. 2016 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 58/2015/2016 z dnia 10.05. 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 57/2015/2016 z dnia 26.04. 2016 r.

W sprawie: organizacji przedmiotu Terenowe formy wychowania fizycznego latem dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) I-go stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, oraz przedmiotu Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego dla studentów I-go roku studiów stacjonarnych I-go stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja, a także dla studentów odrabiających zajęcia w roku akademickim 2015/2016, realizowanych w formie obozu letniego.


Zarządzenie nr 56/2015/2016 z dnia 20.04. 2016 r. - korekta z dnia 17.05. 2016 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 54/2015/2016 z dnia 29.03. 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego, studentów oraz doktorantów Wydziału Wychowania Fizycznego


Zarządzenia nr 53/2015/2016 z dnia 21.03. 2016 r.

W sprawie: wpisu na praktykę asystencką studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 52/2015/2016 z dnia 03.03. 2016 r.

W sprawie:     realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 50/2015/2016 z dnia 23.02. 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz studentów Wydziału Wychowania Fizycznego


Zarządzenie nr 49/2015/2016 z dnia 23.02. 2016 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Wychowania Fizycznego oraz studentów Wydziału Wychowania Fizycznego


Zarządznie nr 48/2015/2016 z dnia 17.02. 2016 r.

W sprawie: realizacji egzaminu licencjackiego (dyplomowego) na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 47/2015/2016 z dnia 15.02. 2016 r.

W sprawie: realizacji egzaminu magisterskiego (dyplomowego) na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych  kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 46/2015/2016 z dnia 02.02. 2016 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 43/2015/2016 z dnia 29.01. 2016 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 41/2015/2016 z dnia 25.01. 2016 r.

W sprawie: wpisu na praktykę specjalistyczną z Wychowania Fizycznego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną studentów II roku studiów niestacjonarnych II stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 40/2015/2016 z dnia 25.01. 2016 r.

W sprawie: wpisu na praktykę specjalistyczną z Wychowania Fizycznego Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 38/2015/2016 z dnia 19.01. 2016 r.

W sprawie: organizacji praktyk asystenckich i zawodowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 37/2015/2015  zdnia 15.01. 2015 r.

W sprawie:     realizacji zapisów do grup na studiach stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 36/2015/2016 z dnia 15.01. 2016 r. - korekta

W sprawie:  realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, Turystyka i Rekreacja oraz Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 35/2015/2015 z dnia 15.01. 2016 r. - korekta

W sprawie:  realizacji przedmiotu „Seminarium magisterskie”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium magisterskie do wybranego samodzielnego pracownika nauki (profesor lub doktor habilitowany) przez studentów I roku studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 34/2015/2016 z dnia 05.01. 2016 r.

W sprawie: realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 33/2015/2016 z dnia 18.12. 2015 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 32/2015/2016 z dnia 18.12. 2015 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczną studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 31/2015/2016 z dnia 18.12. 2015 r.

W sprawie: wpisu na praktykę pedagogiczno-metodyczną studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.


Zarządzenie nr 29/2015/2016 z dnia 09.12. 2015 r.

W sprawie:  organizacji egzaminu licencjackiego dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 28/2015/2016 z dnia 04.12. 2015 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy rekreacji i turystyki” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 27/2015/2016 z dnia 04.12. 2015 r.

W sprawie: zapisów na zajęcia „Zimowe formy wychowania fizycznego” (obóz zimowy) dla studentów II roku studiów stacjonarnych I-go stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego realizowane w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 26/2015/2016 z dnia 02.12. 2015 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 25/2015/2016 z dnia 02.12. 2015 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 24/2015/2016 z dnia 02.12. 2015 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 21/2015/2016 z dnia 24.11. 2015 r.

W sprawie:     realizacji zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 20/2015/2016 z dnia 19.11. 2015 r.

W sprawie: organizacji praktyki wdrożeniowej i zawodowej dla studentów I roku studiów II-go stopnia kierunku Usługi rekreacyjne i Relaksacyjne na specjalności Fitness i Wellness w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 19/2015/2016 z dnia 04.11. 2015 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 18/2015/2016 z dnia 04.11. 2015 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 17/2015/2016 z dnia 04.11. 2015 r.

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 16/2015/2016 z dnia 04.11. 2015 r.

W sprawie: uchwalenia Regulaminu przygotowania prac dyplomowych oraz egzaminu licencjackiego na kierunku Wychowanie Fizyczne, na Wydziale Wychowania Fizycznego


Zarządzenie nr 14/2015/2016 z dnia 28.10. 2015 r. - korekta

W sprawie: powołania opiekunów specjalności na kierunku Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne na  Wydziale Wychowania Fizycznego


Zarządzenie nr 12/2015/2016 z dnia 28.10. 2015 r.

W sprawie: terminów zakończenia sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) I i II stopnia w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 11/2015/2016 z dnia 22.10. 2015 r.

W sprawie:     realizacji zapisów na zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 9/2015/2016 z dnia 14.10. 2015 r. - korekta

W sprawie: w sprawie naboru na SPECJALNOŚCI na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 8/2015/2016 z dnia 14.10. 2015 r.

W sprawie: obowiązkowych badań lekarskich dla studentów studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.


Zarządzenie nr 7/2015/2016 z dnia 14.10. 2015 r.

W sprawie: ogłoszenia godzin dziekańskich dla studentów wszystkich lat studiów Wydziału Wychowania Fizycznego w celu dokonania wyboru  przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Wychowania Fizycznego.


Zarządzenie nr 6/2015/2016 z dnia 30.09. 2015 r.

W sprawie: realizacji przedmiotu „Seminarium pracy dyplomowej”  oraz terminu i zasad wpisu na seminarium pracy dyplomowej do wybranego opiekuna pracy dyplomowej przez studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I  stopnia kierunku Wychowanie Fizyczne, Wydziału Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie nr 5/2015/2016 z dnia 29.09. 2015 r.

W sprawie: powołania Opiekuna I roku studiów stacjonarnych II° kierunku Usługi Rekreacyjne i Relaksacyjne prowadzonego na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 2/2015/2016 z dnia 09.09. 2015 r.

W sprawie: powołania Opiekuna I roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  I° i  II° kierunków prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego – w roku akademickim 2015/2016


Zarządzenie nr 1/2015/2016 z dnia 07.09. 2015 r.

W sprawie:     realizacji zapisów do grup na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2015/2016.